(1903-1969, Almanya)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

beste

Vier Lieder für eine mittlere Stimme und Klavier, op. 3 (1928)

1928

Bariton ve Piyano için Dört Şarkı, op. 3 (1928)

beste

Sechs kurze Orchesterstücke, op. 4 (1929)

1929

Altı Kısa Orkestra Parçası, op. 4 (1929)

kitap

Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen

1933

Kierkegaard.Estetik inşası

ortak kitap

Alban Berg, Willi Reich (Hrsg.)

1937

Alban Berg, Ed. Willi Reich

beste

Kinderjahr. Sechs Stücke aus op. 68 von Robert Schumann, für kleines Orchester gesetzt, o.O. (1941)

1941

Çocuk Yılı.Robert Schumann'ın op 68'den Altı küçük orkestra için uyarlama (1941)

beste

Zwei Propagandagedichte für Singstimme und Klavier, o.O. (1943)

1943

Ses ve Piyano İçin İki Propaganda Şiiri (1943)

beste

Vier Lieder nach Gedichten von Stefan George für Singstimme und Klavier, op. 7 (1944)

1944

İnsan sesi ve Piyano İçin Stefan George Şiirlerinden Dört Şarkı, op. 7 (1944)

kitap

Dialektik der Aufklärung . Philosophische Fragmente (mit Horkheimer)

1950

Aydınlanma'nın Diyalektiği.Felsefi parçalar (Horkheimer'le)

N. Ülner/ E. Ö. Karadoğan

Kabalcı

2010

389

kitap

Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (mit Horkheimer)

1950

Aydınlanma'nın Diyalektiği 1

Oğuz Özügül

Kabalcı

1995

348

kitap

Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (mit Horkheimer)

1950

Aydınlanma'nın Diyalektiği 2

Oğuz Özügül

Kabalcı

1996

343

kitap

Philosophie der neuen Musik

1950

Yeni Müzik Felsefesi

ortak kitap

The Authoritarian Personality

1950

Otoritaryen Kişilik Üzerine: Niteliksel İdeoloji İncelemeleri

Doğan Şahiner

Sel

2019

283

ortak kitap

The Authoritarian Personality

1950

Otoritaryen Kişilik Üzerine: Niteliksel İdeoloji İncelemeleri

Doğan Şahiner

Say

2011

336

ortak kitap

The Authoritarian Personality

1950

Otoritaryen Kişilik Üzerine: Niteliksel İdeoloji İncelemeleri

Doğan Şahiner

Om

2003

343

kitap

Versuch über Wagner. Berlin

1950

Wagner'i Dene

kitap

Noten zur Literatur I

1950

Yazın İçin Notlar I

kitap

Noten zur Literatur II

1950

Yazın İçin Notlar II

kitap

Drei Studien zu Hegel

1950

Hegel'le İlgili Üç Çalışma

kitap

Noten zur Literatur III

1950

Yazın İçin Notlar III

kitap

Negative Dialektik

1950

Negatif Diyalektik

Şeyda Öztürk

Metis

2019

376

topluyapıt

Gesammelte Schriften. Hrsg. vonRolf Tiedemann, Bde. 1–20 (in 23 Bdn. geb.)

1950

Toplu Yazılar.Haz. Rolf Tiedemann.(20 cilt, 23 kitap)

topluyapıt

Nachgelassene Schriften. Hrsg. vom Theodor W. Adorno Verlag. [Bisher erschienen: 10 Bde.]

1950

Ölüm Sonrası Yazılar.Haz. Theodor W. Adorno Verlag (Bugüne dek 10 ciltü yayımlandı)

mektup

Asaf Angermann (Hrsg.): Theodor W. Adorno – Gershom Scholem:Der liebe Gott wohnt im Detail. Briefwechsel 1939–1969

1950

Asaf Angermann (Haz.): Theodor W. Adorno- Gershom Scholem:Yüce Tanrı Ayrıntıda Yaşıyor.Yazışma 1939-1969

kitap

Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben

1951

Minima Moralia.Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar

O. Koçak/ A. Doğukan

Metis

2021

280

kitap

Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft

1955

Eleştiri. Toplum Üzerine Yazılar

M. Yılmaz Öner

Belge

2016

147

kitap

Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft

1955

Prizmalar.Kültürel Eleştiri ve Toplum

kitap

Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien

1956

Epistemolojinin Metakritiğine Giriş.Husserl ve Fenomenolojik Antinomiler Üzerine Çalışmalar

kitap

Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt

1956

Dissonances.Yönetilen Dünyada Müzik

kitap

Aspekte der Hegelschen Philosophie

1957

Hegelci Felsefenin Özellikleri

kitap

Klangfiguren. Musikalische Schriften I

1959

Ses Figürleri.Müzikal yazıları I

kitap

Mahler. Eine musikalische Physiognomie

1960

Mahler.Bir Müzikal Fizyonomi

kitap

Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen

1962

Müzik Toplumbilimine Giriş.On iki Kuramsal Ders anlatımı

kitap

Sociologica II. Reden und Vorträge (mit Horkheimer)

1962

Teori ve Pratik Üzerine. Bir Tartışma 1956

Orhan Kılıç

Ayrıntı

2019

72

kitap

Sociologica II. Reden und Vorträge (mit Horkheimer)

1962

Sosyolojik Açılımlar

M. S. Durgun/ A. Gümüş

BilgeSu

2012

224

kitap

Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt am Main 1963.

1963

Müdahaleler.Dokuz kritik modeller.Frankfurt am Main 1963.

kitap

Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis. Frankfurt am Main 1963.

1963

Sadık eşlikçi.Müzik alıştırmaları üzerine ders kitapları

kitap

Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II

1963

Quasi una fantasia.Müzikal Yazılar II

kitap

Moments musicaux. Neu gedruckte Aufsätze 1928–1962

1964

Müzikal Anlar. 1928-1962Denemelerin Yeni Basımı

kitap

Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie

1964

Sahicilik Jargonu.Alman İdeolojisiÜzerine

Şeyda Öztürk

Metis

2015

136

kitap

Ohne Leitbild. Parva Aesthetica

1967

Görev Buyruksuz.Parva Aesthetica

kitap

Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs

1968

Dağ.En Küçük Geçişin Ustası

kitap

Impromptus. Zweite Folge neu gedruckter musikalischer Aufsätze.

1968

Impromptus.Yeni Basılmış Müzikal Makalelerin İkinci Bölümü

kitap

Sechs kurze Orchesterstücke op. 4 <1929>

1968

Altı Kısa Orkestra Parçası op. 4 (1929)

kitap

Komposition für den Film (mit Hans Eisler)

1969

Film İçin Beste (Hans Eisler ile)

kitap

Stichworte. Kritische Modelle 2.

1969

Anahtar Sözcükler.Eleştirel Modeller 2

ös kitap

Ästhetische Theorie. Hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann

1970

Estetik ve İdeoloji

(Kollektif)

İletişim

2016

372

ös kitap

Über Walter Benjamin. Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Rolf Tiedemann

1970

Walter Benjamin Üzerine,Haz. Rolf Tiedemann

Dilman Muradoğlu

Yapı Kredi

2017

164

topluyapıt

Eine Auswahl. Hrsg. von Rolf Tiedemann

1971

Bir Seçki.Haz. Rolf Tiedemann

topluyapıt

Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft. Hrsg. von Rolf Tiedemann.

1971

Toplum Üzerine Yazılar

M.Y. Öner

Belge

2006

147

ös kitap

Noten zur Literatur IV. Hrsg. von Rolf Tiedemann

1974

Yazın İçin Notlar IV, Haz. Rolf Tiedemann

mektup

Theodor W. Adorno – Ernst Krenek:Briefwechsel. Suhrkamp

1974

Theodor W. Adorno- Ernst Krenek:Yazışma

ös kitap

Der Schatz des Indianer-Joe. Singspiel nach Mark Twain. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Rolf Tiedemann

1979

Yerli Joe'nun Hazinesi.Mark Twain'den Sonra Müzikal.Haz. Rolf Tiedemann

topluyapıt

Kompositionen. Hrsg. vonHeinz-Klaus MetzgerundRainer Riehn. 2 Bde

1980

Bileşimler.Haz. Heinz-Klaus MetzgerveRainer Riehn(2 Cilt)

topluyapıt

Philosophie und Gesellschaft. Fünf Essays. Auswahl und Nachwort Rolf Tiedemann

1984

Felsefe ve Toplum.Beş Deneme,Haz.Rolf Tiedemann

mektup

Theodor W. Adorno undAlfred Sohn-Rethel:Briefwechsel 1936–1969.Herausgegeben von Christoph Gödde

1991

Theodor W. Adorno veAlfred Sohn-Rethel:Yazışma 1936-1969.Haz. Christoph Gödde

ös kitap

Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte. Hrsg. von Rolf Tiedemann

1993

Beethoven.Müzik Felsefesi.Fragmanlar ve Metinler, Haz. Rolf Tiedemann

mektup

Theodor W. Adorno –Harald Kaufmann:Briefwechsel 1967–1969

1993

Theodor W. Adorno-Harald Kaufmann:Yazışma 1967-1969

mektup

Theodor W. Adorno – Walter Benjamin:Briefwechsel 1928–1940.

1994

Theodor Adorno-Walter BenjaminYazışma 1928-1940

ös kitap

Probleme der Moralphilosophie <1963>. Hrsg. von Thomas Schröder.

1996

Ahlak Felsefesinin Sorunları (1963), Haz.Thomas Schröde

Tuncay Birkan

Metis

2022

208

topluyapıt

„Ob nach Auschwitz noch sich leben lasse“ Ein philosophisches Lesebuch. Hrsg. von Rolf Tiedemann

1997

“Auschwitz'e Rağmen Yaşamak” Felsefi Bir Okuma Kitabı,Haz. Rolf Tiedemann

mektup

Theodor W. Adorno – Alban Berg:Briefwechsel 1925–1935

1997

Theodor W. Adorno- Alban Berg:Yazışma 1925-1935

ös kitap

Metaphysik. Begriff und Probleme <1965>. Hrsg. von Rolf Tiedemann.

1998

Metafizik.Kavram ve Sorunlar (1965),Haz. Rolf Tiedemann

İsmail Serin

İthaki

2017

264

topluyapıt

Aufarbeitung der Vergangenheit. Reden und Gespräche. Auswahl und Begleittext von Rolf Tiedemann

1999

Geçmişle Başa Çıkmak.Konuşmalar ve tartışmalar, Haz.Rolf Tiedemann

topluyapıt

Klavierstücke. Hrsg. vonMaria Luisa Lopez-Vito, Nachwort von Rolf Tiedemann

2001

Piyano Parçaları, Haz. Maria Luisa Lopez-Vito

ös kitap

Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit <1964/65>. Hrsg. von Rolf Tiedemann

2001

Tarih ve Özgürlük Öğretisi (1964/65), Haz. Rolf Tiedemann

ös kitap

Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen, ein Entwurf und zwei Schemata. Hrsg. von Henri Lonitz

2001

Müzikal Yeniden Üretim Kuramı, Taslak ve İki Şema, Haz. Henri Lonitz

mektup

Theodor W. Adorno undElisabeth Lenk:Briefwechsel 1962–1969. Herausgegeben von Elisabeth Lenk

2001

Theodor W. Adorno veElisabeth Lenk:Yazışma 1962-1969, Haz. Elisabeth Lenk

ös kitap

Ontologie und Dialektik <1960/61>. Hrsg. von Rolf Tiedemann

2002

Varlıkbilimi ve Diyalektik (1960/61), Haz. Rolf Tiedemann

mektup

Theodor W. Adorno – Thomas Mann:Briefwechsel 1943–1955

2002

Theodor W. Adorno- Thomas Mann:Yazışma 1943-1955

ös kitap

Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66. Hrsg. von Rolf Tiedemann

2003

Negatif Diyalektik Üzerine Ders. 1965/66 Ders Notları, Haz. Rolf Tiedemann

mektup

Theodor W. Adorno – Max Horkheimer:Briefwechsel 1927–1937.

2003

Theodor W. Adorno- Max Horkheimer:Yazışma 1927-1937

mektup

Wolfgang Schopf (Hrsg.):„So müßte ich ein Engel und kein Autor sein“. - Adorno und seine Frankfurter Verleger

2003

Wolfgang Schopf (ed.):"Öyleyse bir melek olmak zorundayım, yazar değil".- Adorno ve Frankfurt yayıncıları

mektup

Theodor W. Adorno –Lotte Tobisch:Der private Briefwechsel (1962–1969). Herausgegeben von Bernhard Kraller undHeinz Steinert

2003

Theodor W. Adorno-Lotte Tobisch:Özel Yazışmalar (1962-1969), Haz. Bernhard Kraller veHeinz Steinert

mektup

Theodor W. Adorno –Paul Celan:Briefwechsel 1960–1968. Hrsg. v. Joachim Seng

2003

Theodor W. Adorno-Paul Celan:yazışmalar 1960-1968.Haz. V.Joachim Seng

mektup

Theodor W. Adorno:Briefe an die Eltern. 1939–1951.Herausgegeben von Christoph Gödde und Henri Lonitz

2003

Theodor W. Adorno:Annebabalara Mektuplar.1939-1951.Haz. Christoph Gödde ve Henri Lonitz

mektup

Theodor W. Adorno – Max Horkheimer:Briefwechsel 1938–1944

2004

Theodor W. Adorno - Max Horkheimer:Yazışma 1938-1944

ös kitap

Traumprotokolle. Hrsg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz

2005

Rüya Kayıtlar, Haz. Christoph Gödde ve Henri Lonitz

Şeyda Öztürk

Yapı Kredi

2016

88

mektup

Theodor W. Adorno – Max Horkheimer:Briefwechsel 1945–1949

2005

Theodor W. Adorno- Max Horkheimer:Yazışma 1945-1949

mektup

Theodor W. Adorno – Max Horkheimer:Briefwechsel 1950–1969

2005

Theodor W. Adorno- Max Horkheimer:Yazışma 1950-1969

ös kitap

Current of Music. Elements of a Radio Theory, hrsg. von Robert Hullot-Kentor

2006

Müzik Akımları.Radyo Kuramının Öğeleri, Haz. Robert Hullot-Kentor

ös kitap

Komposition für den Film. Text der Edition in Band 15 derGesammelten Schriften, durchgesehen, korrigiert und ergänzt von Johannes C. Gall

2006

Film İçin Beste.Toplu yapıtın15. cildinde yer alan Metin, Haz. Johannes C. Gall

topluyapıt

Kompositionen. Band 3: Kompositionen aus dem Nachlass. Hrsg. vonMaria Luisa Lopez-Vitound Ulrich Krämer

2007

BileşimlerCilt 3: Ölümsonrası Derlenmiş Besteler, Haz. Maria Luisa Lopez-Vitove Ulrich Krämer

beste

Kompositionen aus dem Nachlaß

2007

Ölüm Sonrası Derlenen Besteler

mektup

Theodor W. Adorno – Siegfried Kracauer:Briefwechsel 1923–1966

2008

Theodor W. Adorno - Siegfried Kracauer:Yazışma 1923-1966

mektup

Theodor W. Adorno – Heinz-Klaus Metzger:Briefwechsel 1954–1967. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

2011

Theodor W. Adorno- Heinz-Klaus Metzger:Yazışma 1954-1967

ös kitap

Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Ein Vortrag

2019

Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri

T.Onur/ Ş. Öztürk

Metis

2020

88

ös kitap

Bemerkungen zu ›The Authoritarian Personality‹und weitere Texte., hrsg. v.Eva-Maria Ziege

2019

Otoritaryen Kişilik Üzerine Niteliksel İdeoloji İncelemeleri

Doğan Şahiner

Sel

2019

283

ös kitap

Vorträge 1949-1968. Hrsg. von Michael Schwarz

2019

Ders 1949-1968 Dersleri, Haz. Michael Schwarz

beste

Sechs Bagatellen für Singstimme und Klavier, op. 6 (1923–1942)

1923-1942

Ses ve piyano için altı Bagatel, op. 6 (1923-1942)

beste

Drei Gedichte von Theodor Däubler für vierstimmigen Frauenchor a cappella, o.O. (1923–1945)

1923-1945

Dört sesli Kadın Korosu için bir Cappella için Theodor Däubler'in üç Şiiri (1923-1945)

beste

Zwei Stücke für Streichquartett, op. 2 (1925–1926)

1925-1926

Yaylı Dörtlüsü için İki Parça, op.2 (1925-1926)

beste

Vier Gedichte von Stefan George für Singstimme und Klavier, op. 1 (1925–1928)

1925-1928

Stefan George tarafından Ses ve Piyano için Dört Şiir, op. 1 (1925-1928)

beste

Sept chansons populaires francaises, arrangées pour une voix et piano, o.O. (1925–1939)

1925-1939

Fransız Halk Şarkıları piyano düzenlemeleri

beste

Zwei Lieder mit Orchester aus dem geplanten Singspiel Der Schatz des Indianer-Joe nach Mark Twain, o.O. (1932/33)

1932-1933

Tasarlanan Müzikal'den orkestra için iki şarkı: Mark Twain'den sonra Hint Joe'nin hazinesi,O. (1932/33)

beste

Klage. Sechs Lieder für Singstimme und Klavier, op. 5 (1938–1941)

1938-1941

Eylem.Ses ve Piyano için Altı Şarkı, op. 5 (1938-1941)

ortak kitap

1944-1963

Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi

M. Tüzel, vd.

İletişim

2021

152

seçki

Müzik Yazıları: Bir Seçki

Şeyda Öztürk

Yapı Kredi

2022

288

seçki

Edebiyat Yazıları

Orhan Koçak

Metis

2015

179

Ös:

Ölümden Sonra