(1942, İtalya)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

oyunculuk

Ha interpretato il ruolo di Filippo nel film Il Vangelo secondo Matteo, 1964 di Pier Paolo Pasolini.

1964

Il Vangelo (Pier paolo Pasolini, 1964). Filippo rolü.

 

 

 

 

çeviri

Jarry o la divinità del riso

1967

(Alfred) Jarry ya da Pirinç Tanrıları

 

 

 

 

çeviri

André Breton e Paul Éluard, L'immacolata concezione

1968

André Breton ve Paul Éluard, Kusursuz Anlayış

 

 

 

 

deneme

L'uomo senza contenuto

1970

İçeriksiz Adam

Kemal Atakay

MonoKL

2019

144

deneme

José Bergamin, in José Bergamín, Decadenza dell'analfabetismo

1972

José Bergamin (José Bergamín içinde: Cehaletten Çürüme)

 

 

 

 

çeviri

Juan de la Cruz, Poesie

1974

Juan de la Cruz, Poems

 

 

 

 

deneme

Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale

1977

Odalar. Batı Kültüründe Sözcük ve Hayalet 

 

 

 

 

deneme

Marcel Griaule, Dio d'acqua

1978

Marcel Griaule: Su Tanrısı

 

 

 

 

inceleme

Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia

1978

Çocukluk ve Tarih

Betül Parlak

Alfa

2020

212

inceleme

Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia

1978

Çocukluk ve Tarih. Deneyimin Yıkımı Üzerine Bir Deneme

Orhan Koçak

Kanat

2010

180

deneme

Gusto, in Ruggiero Romano 

1979

Lezzet (Ruggiero Romano içinde) 

 

 

 

 

deneme

L'io, l'occhio, la voce, in Paul Valéry, Monsieur Teste

1980

Ben, Göz, Ses, Paul Valéry, Mösyö Teste'ten

 

 

 

 

deneme

Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività

1982

Dil ve Ölüm. Olumsuzluğun Yeri Hakkında Bir Seminer

 

 

 

 

deneme

La fine del pensiero

1982

Düşüncenin Sonu

 

 

 

 

deneme

Un importante ritrovamento di manoscritti di Walter Benjamin, in «aut-aut»

1982

Walter Benjamin'in Elyazmasında önemli Bir Bulgu (Aut-Aut içinde)

 

 

 

 

deneme

La trasparenza della lingua, in «Alfabeta»

1982

Dilin Saydamlığı (Alfabeta içinde)

 

 

 

 

deneme

Il viso e il silenzio, in Ruggero Savinio

1983

Yüz ve Sessizlik (Ruggero Savinio içinde)

 

 

 

 

deneme

Il silenzio del linguaggio, in Paolo Bettiolo

1983

Dilin Sessizliği (Paolo Bettiolo içinde)

 

 

 

 

deneme

Idea della prosa

1985

Nesir Fikri

Fırat Genç

Metis

2018

160

deneme

Quattro glosse a Kafka, in «Rivista di estetica»

1986

Dört Kafka Aydınlatıcısı (Kozmetik Dergisi içinde)

 

 

 

 

deneme

La passione dell'indifferenza, in Marcel Proust, L'indifferente

1987

Kayıtsızlık Tutkusu (Marcel Proust: Kayıtsız içinde)

 

 

 

 

deneme

Sur Le livre du partage, in «Metaphorein»

1987

Paylaşım Kitabı Üzerine (Metaphorein içinde)

 

 

 

 

deneme

Il silenzio delle parole, in Ingeborg Bachmann, In cerca di frasi vere

1989

Sözcüklerin Sessizliği (Ingeborg Bachmann içinde)

 

 

 

 

deneme

Sur Robert Walser, in «Détail»

1989

Robert Walser Üzerine (Detaille içinde)

 

 

 

 

deneme

La comunità che viene

1990

Gelmekte Olan Ortaklık

Betül Parlak

MonoKL

2012

137

deneme

Disappropriata maniera, in Giorgio Caproni, Res amissa, a cura di G. Agamben

1991

Sakıncalı Bir Biçimde (Giorgio Caproni içinde)

 

 

 

 

deneme

Kommerell o del gesto, in Max Kommerell, Il poeta e l'indicibile

1991

Kommerell ya da Jest (Max Kommerell içinde: Şair ve Anlatılamaz Olan)

 

 

 

 

deneme

Bartleby, la formula della creazione

1993

Bartleby, Yaratıcılığın Formülü

 

 

 

 

deneme

Nota introduttiva a: René, Il testamento della ragazza morta

1994

Giriş Notu: René, Ölü Kızın Kalıtı

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer I. Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita

1995

Kutsal İnsan. Egemen Devlet ve Çıplak Hayat

İsmail Türkmen

Ayrıntı

2020

240

deneme

Il dettato della poesia, in Antonio Delfini

1995

Şiirde Biçem (Antonio Delfini içinde)

 

 

 

 

deneme

Introduzione, in Emanuele Coccia, La trasparenza delle immagini. Averroè e l'averroismo

1995

Giriş (Emanuele Coccia içinde: Görüntülerin Saydamlığı. Averroè ve Averroismo)

 

 

 

 

deneme

Il talismano di Furio Jesi, in Furio Jesi, Lettura del Bateau ivre di Rimbaud

1996

Furio Jesi tılsım olarak (Furio Jesi içinde)

 

 

 

 

siyasetbilimi

Mezzi senza fine. Note sulla politica

1996

Sonu Yok Demek. Politika Üzerine Notlar

 

 

 

 

deneme

Per una filosofia dell'infanzia, in Franco La Cecla, Perfetti e indivisibili

1996

Çocukluk Felsefesi İçin (Franco La Cecla içinde: Kusursuz ve Bölünmez)

 

 

 

 

yazınbilim

Categorie italiane. Studi di poetica

1996

İtalyan Kategorileri. Şiir Çalışmaları

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer III. Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone

1998

Tanık ve Arşiv. Auschwitz'den Kalanlar, Homo Sacer III

Ali İhsan Başgül

Dipnot

2017

186

siyasetbilimi

Homo Sacer III. Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone

1998

Auschwitz'den Arta Kalanlar, Homo Sacer III

Ali İhsan Başgül

Bağımsız Kitaplar

2004

176

deneme

Verità come erranza, in «Paradosso»

1998

Dolaşık Gerçek (Paradox içinde)

 

 

 

 

estetik

Image et mémoire

1998

İmge ve Bellek

 

 

 

 

deneme

Introduzione, in Giorgio Manganelli, Contributo critico allo studio delle dottrine politiche del '600 italiano

1999

Giriş (Giorgio Manganelli içinde: 17. Yüzyıl Siyaset Belgeleri Çalışmasına Eleştirel Katkı)

 

 

 

 

deneme

La guerra e il dominio, in «aut-aut»,

1999

Savaş ve Egemenlik (Aut-Aut içinde)

 

 

 

 

deneme

Il tempo che resta. Un commento alla «Lettera ai romani»

2000

Kalan zaman. "Romalılara Mektup" Konusunda Bir Yorum

 

 

 

 

deneme

Araldica e politica, in Viola Papetti

2000

Hanedanlık Armaları ve Siyaset (Viola Papetti içinde)

 

 

 

 

deneme

Un possibile autoritratto di Gianni Carchia, in

2001

Gianni Carchia'dan Olası Bir Portre (Il Manifesto içinde)

 

 

 

 

deneme

Le pire des régimes, in «Le monde»

2002

En Kötü Beslenme (Le Monde)

 

 

 

 

deneme

The Time That Is Left, in «Epoché»

2002

Kalan Zaman (Epoché içinde)

 

 

 

 

felsefe

L'aperto. L'uomo e l'animale

2002

Açıklık. İnsan ve Hayvan

Meryem Mine Çilinginoğlu

Yapı Kredi

2018

104

deneme

Nota, in Ingebor Bachmann, Quel che ho visto e udito a Roma, Macerata: Quodlibet, 2002

2002

Not (Ingeborg Bachmann içinde: Roma'da Ne Gördüm ve Duydum)

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer II,1. Stato di eccezione

2003

İstisna Hâli, Homo Sacer II, 1 

Kemal Atakay

Ayrıntı

2020

128

siyasetbilimi

Homo Sacer II,1. Stato di eccezione

2003

Olağanüstü Hal, Homo Sacer II, 1

Kemal Atakay

Varlık

2008

127

siyasetbilimi

Homo Sacer II,1. Stato di eccezione

2003

İstisna Hali, Homo Sacer II, 1

Kemal Atakay

Otonom

2006

113

deneme

L'ombre de l'amour (con Valeria Piazza) 

2003

Aşkın Gölgesi (Valeria Piazza ile)

 

 

 

 

söyleşi

Intervista a Giorgio Agamben (sullo Stato di eccezione) in Antasofia 1

2003

Giorgio Agamben (İstisnalar Üzerine) ile Söyleşi (Antasofia içinde)

 

 

 

 

felsefe

Genius

2004

Dünyevileştirmeler

Betül Parlak

MonoKL

2011

160

deneme

Il giorno del giudizio

2004

Yargı Günü

 

 

 

 

deneme

La potenza del pensiero. Saggi e conferenze

2005

Düşüncenin gücü. Denemeler ve Konuşmalar

 

 

 

 

deneme

Profanazioni

2005

Saygısızlık

 

 

 

 

felsefe

Che cos'è un dispositivo?

2006

Dispozitif nedir?

Ekin Dedeoğlu

Dost

2012

82

deneme

L'amico

2007

Dost

 

 

 

 

deneme

Ninfe

2007

Perileri

 

 

 

 

siyasetbilimi

Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo. Homo sacer II, 2,

2007

Krallık ve Utku. Ekonomi ve Devletin Ekonomi Üzerinden Teolojik Sopu İçin, Homo Sacer II, 2 

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer II,3. Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento

2008

Yeminin Arkeolojisi: Dilin Kutsal Ayini

Önder Özden 

Nika 

2020 

104 

deneme

Che cos'è il contemporaneo?

2008

Çağdaş nedir?

 

 

 

 

felsefe

Signatura rerum. Sul Metodo

2008

Şeylerin İşareti. Yöntem Üzerine

Betül Parlak

MonoKL

2012

163

deneme

Nudità

2009

Çıplaklıklar

Suna Kılıç

Alef

2017

144

deneme

(con Emanuele Coccia) Angeli. Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Vicenza

2009

Melekler, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam (Emanuele Coccia ile)

 

 

 

 

siyasetbilimi

La Chiesa e il Regno

2010

Kilise ve Krallık

 

 

 

 

deneme

(con Monica Ferrando) La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore

2010

Konuşulamayan Kız. Kore Efsanesi ve Gizemi (Monica Ferrando ile)

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer IV,1. Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita

2011

Çok Yüksek Yoksulluk. Manastır Kuralları ve Yaşam Biçimi, Homo Sacer IV, 1

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer II,5. Opus Dei. Archeologia dell'ufficio

2012

 Opus Dei. Büro Arkeolojisi, Homo Sacer II, 5

 

 

 

 

deneme

Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi

2013

Kötülüğün Gizemi. Benedict XVI ve Zamanın Sonu

 

 

 

 

deneme

Pilato e Gesù, Roma: Nottetempo, 2013

2013

Pilatus ve İsa

 

 

 

 

siyasetbilimi

Qu'est-ce que le commandement?

2013

Buyruk Nedir?

 Murat Erşen

Ketebe 

2022 

88 

siyasetbilimi

Homo Sacer IV,2. L'uso dei corpi

2014

 Beden Kullanımı, Homo Sacer IV, 2

 

 

 

 

deneme

Il fuoco e il racconto

2014

Ateş ve Öykü

 

 

 

 

yazınbilim

To Whom Is Poetry Addressed?, in "New Observations"

2014

Şiir Kime Yöneliktir? (New Observations içinde)

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer II,2. Stasis. La guerra civile come paradigma politico

2015

Durağanlık. Siyasi bir Paradigma Olarak İç Savaş, Homo Sacer II, 2

 

 

 

 

deneme

L'avventura

2015

Serüven

 

 

 

 

deneme

Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi

2015

Onlar İçin Pulcinella ya da Eğlence

 

 

 

 

felsefe

Che cos'è la filosofia?

2016

Felsefe nedir?

 

 

 

 

felsefe

Che cos'è reale? La scomparsa di Majorana

2016

Gerçek nedir? Majorana'nın Yitmesi

 

 

 

 

deneme

Autoritratto nello studio

2017

Stüdyoda Portre

 

 

 

 

felsefe

Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa, il gesto

2017

Karman. Eylem, Suç, Jest Üzerine Kısa Bir Tez Çalışması

 

 

 

 

estetik

Creazione e anarchia. L'opera nell'età della religione capitalista

2017

Yaratı ve Anarşi. Kapitalist Din Çağındaki Yapıtlar

 

 

 

 

siyasetbilimi

Homo Sacer. Edizione integrale (1995-2015)

2018

Homo Sacer. Tam baskı (1995-2015)

 

 

 

 

siyasetbilimi

Il Regno e il Giardino

2019

Krallık ve Bahçe

 

 

 

 

deneme

Lo studiolo

2019

Çalışma

 

 

 

 

deneme

Maniere del nulla, in Robert Walser, Pezzi in prosa

?

Sıfır Numara (Robert Walser içinde)

 

 

 

 

deneme

La follia di Holderlin. Alışılmış Bir Hayatın Kroniği (1806-1843)

2021

Hölderlin’in Deliliği. Alışılmış Bir Hayatın Kroniği (1806-1843)

 Kemal Atakay

Ketebe

2022 

248 

deneme

Pinocchio. Le Avventure di un brattino doppiamente commentate e tre volte illustrate

2021

Pinokyo. İki kez Yorumlanan ve Üç Kez Resimlenen Bir Kuklanın Serüveni