(1926-1973, Avusturya)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

anlatı

Das Honditschkreuz

1944

Hondiç Haçı

 

 

 

 

anlatı

Briefe an Felician. Mit acht Kupferaquatinta-Radierungen von Peter Bischof. Piper

1945

Felice'ye Mektuplar. Peter Bischof'un bakır üzerine sekiz gravürü

 

 

 

 

anlatı

Die Fähre

1946

Feribot

 

 

 

 

anlatı

Der Kommandant

1947

Komutan

 

 

 

 

anlatı

Im Himmel und auf Erden

1949

Cennette ve yeryüzünde

 

 

 

 

anlatı

Das Lächeln der Sphinx

1949

Sfenksin gülümsemesi

 

 

 

 

anlatı

Die Karawane und die Auferstehung

1949

Karavan ve diriliş

 

 

 

 

deneme

Die kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin Heideggers

1949

Martin Heidegger'in Varoluşsal Felsefesinin Eleştirel Değerlendirilmesi (Doktora)

 

 

 

 

şiir

Alle Tage

1952

Tüm günler

 

 

 

 

anlatı

Auch ich habe in Arkadien gelebt

1952

Arcadia'da da yaşadım

 

 

 

 

radyo oyun

Ein Geschäft mit Träumen

1952

Bir Düş Alışverişi (Radyo Oyunları)

ahmet cemal

yapı kredi

2017

152

radyo oyun

Ein Geschäft mit Träumen

1952

Bir Düş Alışverişi (Radyo Oyunları)

ahmet cemal

mitos boyut

1995

168

radyo oyun

Die Radiofamilie

1952

 

 

 

 

 

radyo oyun

Hörspielproduktion

1952

Düşsel Bir İş

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

radyo oyun

Hörspielproduktion

1952

Radyo Oyunları

zeynep ünal

mitos boyut

1995

152

libretto

Ein Monolog des Fürsten Myschkin.

1952

Prens Mişkin'in Bir Monologu

 

 

 

 

deneme

Versuch über Heidegger. In: Kritische Schriften

1952

Heidegger Üzerine Deneme

 

 

 

 

deneme

Der Mann ohne Eigenschaften. In: Kritische Schriften

1952

Niteliksiz adam (Musil)

 

 

 

 

çeviri

Thomas Wolfe: Das Herrschaftshaus.

1952

Thomas Wolfe: Konak.

 

 

 

 

radyo oyun

Hörspielproduktion

1952

Radyo Oyunları

zeynep ünal

mitos boyut

1995

152

radyo oyun

Hörspielproduktion

1952

Radyo Oyunları

zeynep ünal

mitos boyut

1995

152

radyo oyun

Hörspielproduktion

1952

Radyo Oyunları

zeynep ünal

mitos boyut

1995

152

toplu şiir

Die gestundete Zeit.

1953

Ertelenmiş zaman (Toplu Şiirler)

ahmet cemal

kavram

1995

200

toplu şiir

Die gestundete Zeit.

1953

Ertelenmiş zaman (Toplu Şiirler)

ahmet cemal

yapı kredi

2004

180

şiir

Die gestundete Zeit

1953

Ertelenmiş zaman

ahmet cemal

iyişeyler

1993

31

şiir

Die gestundete Zeit

1953

Ertelenmiş zaman

mustafa ziyalan

artshop

2007

63

şiir

Die gestundete Zeit

1953

Dar Zaman

mustafa ziyalan

varlık

1998

64

deneme

Ludwig Wittgenstein. Zu einem Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte

1953

Ludwig Wittgenstein. Yeni Felsefe Tarihinin Bir Bölümü

 

 

 

 

deneme

Die Welt Marcel Prousts. Einblicke in ein Pandämonium

1953

Marcel Proust'un dünyası. Kıyametle İlgili Görüşler

 

 

 

 

radyo oyun

Römische Reportagen. (Vierunddreißig Folgen)

1954

Roma Raporları. (34 bölüm)

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

radyo oyun

Die Zikaden

1955

Ağustos Böcekleri (Radyo Oyunları)

ahmet cemal

yapı kredi

2017

152

radyo oyun

Die Zikaden

1955

Ağustos Böcekleri (Radyo Oyunları)

ahmet cemal

mitos boyut

1995

168

radyo oyun

Hörspielproduktion

1955

Radyo Oyunu

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

şiir

Anrufung des Großen Bären.

1956

Büyük Ayıya Çağrı (Toplu Şiirler)

ahmet cemal

yapı kredi

2004

180

şiir

Anrufung des Großen Bären

1956

Büyük Ayıya Çağrı (Toplu Şiirler)

ahmet cemal

kavram

1995

200

şiir

Erklär mir, Liebe

1956

Açıkla bana aşkım

 

 

 

 

şiir

Reklame

1956

Reklâm

 

 

 

 

anlatı

Portrait von Anna Maria

1956

Anna Maria'nın Portresi

 

 

 

 

radyo oyun

Der gute Gott von Manhattan

1958

Manhattan'ın İyi Tanrısı (Radyo Oyunları)

ahmet cemal

yapı kredi

2017

152

radyo oyun

Der gute Gott von Manhattan

1958

Manhattan'ın İyi Tanrısı (Radyo Oyunları)

ahmet cemal

mitos boyut

1995

168

radyo oyun

Der gute Gott von Manhattan

1958

Manhattan'ın İyi Tanrısı

hikmet göktan

yankı

1969

78

radyo oyun

Hörspielproduktion

1958

Radyo Oyunu

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

radyo oyun

Hörspielproduktion

1958

Radyo Oyunu

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

anlatı

Der Schweißer

1959

Kaynakçı

 

 

 

 

anlatı

Der Hinkende

1959

Topallayan adam

 

 

 

 

radyo oyun

Hörspielproduktion

1959

Radyo Oyunu

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

deneme

Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden. In: Kritische Schriften

1959

1959: Gerçek İnsan İçin Geçerlidir

 

 

 

 

deneme

Frankfurter Vorlesungen. In: Kritische Schriften

1959

Frankfurt Dersleri

ilknur özdemir

Yapı kredi

2020

104

deneme

Frankfurter Vorlesungen. In: Kritische Schriften

1959

Frankfurt Dersleri

zeynep sayın

bağlam

1989

104

libretto

Der Prinz von Homburg

1960

Homburg Prensi

 

 

 

 

deneme

Probleme zeitgenössischer Dichtung. Frankfurter Poetikvorlesungen

1960

Çağdaş Şiirin Sorunları

 

 

 

 

anlatı

Das dreißigste Jahr Erzählungen

1961

Otuzuncu Yaş (Bütün Öyküler)

kamuran şipal

yapı kredi

2015

566

anlatı

Das dreißigste Jahr Erzählungen

1961

Otuzuncu Yaş

kamuran şipal

kavram

1998

180

radyo oyun

Das dreißigste Jahr

1961

Otuz Yaş

kamuran şipal

yankı

1969

124

radyo oyun

Das dreißigste Jahr

1961

Otuz Yaş

kamuran şipal

bağlam

1989

192

çeviri

Giuseppe Ungaretti: Gedichte.

1961

Giuseppe Ungaretti: Şiirler

 

 

 

 

deneme

Reflexionen über Berlin. In: Kritische Schriften

1963

Berlin Üzerine Düşünceler

 

 

 

 

şiir

Wahrlich

1964

Doğrusu

 

 

 

 

deneme

Ein Ort für Zufälle Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises

1964

Rastlantıların Yeri

 

 

 

 

anlatı

Der Tod wird kommen

1965

Ölüm gelecek

 

 

 

 

anlatı

Besichtigung einer alten Stadt

1965

Eski Bir Kenti Ziyaret

 

 

 

 

libretto

Der junge Lord

1965

Genç Lord

 

 

 

 

anlatı

Der Fall Franza

1966

Franza Davası

 

 

 

 

libretto

Zwischentexte zur konzertanten Aufführung des Freischütz

1967

Freischütz'in Konser Yorumu İçin Ara Metin

 

 

 

 

deneme

Thomas Bernhard. Ein Versuch

1969

Thomas Bernhard. Bir Girişim

 

 

 

 

anlatı

Malina

1971

Malina

ahmet cemal

b/f/s

1985

322

anlatı

Malina

1971

Malina

ahmet cemal

can

1990

312

anlatı

Malina

1971

Malina

ahmet cemal

yapı kredi

2019

303

anlatı

1972: Requiem für Fanny Goldmann. (Entstanden 1966/67).

1972

Fanny Goldmann için Requiem

 

 

 

 

deneme

Rede zur Verleihung des Anton-Wildgans-Preises

1972

Anton Wildgans Ödülü Konuşması

 

 

 

 

deneme

schreiben gegen den krieg

1926-1973

Savaşa Karşı Yazmak

ilknur özdemir

yapı kredi

2005

48

radyo oyun

Hörspielproduktion

1977

Radyo Oyunu

ahmet cemal

yapı kredi

2005

152

radyo oyun

Hörspielproduktion

1977

Radyo Oyunları

zeynep ünal

mitos boyut

1995

152

anlatı

Simultan. Erzählungen

1978

Eşanlı. Öyküler

 

 

 

 

seçki

 

1990

bu tufandan önce

ahmet cemal

metis

2018

168

söyleşi

Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews

1991

Ingeborg Bachmann: Doğru Tümceler Kurmalıyız

 

 

 

 

anlatı

„Todesarten“-Projekt. Kritische Ausgabe

1995

"Ölüm Sanatları". Proje. Eleştirel baskı

 

 

 

 

toplu şiir

Letzte, unveröffentlichte Gedichte, Entwürfe und Fassungen

1998

Toplu Şiirler

 ahmet cemal

 yapı kredi

2021

180

toplu şiir

Ich weiß keine bessere Welt. Unveröffentlichte Gedichte

2000

Daha İyi Bir Dünya Bilmiyorum. Yayımlanmamış Şiirler

 

 

 

 

yazışma

Ingeborg Bachmann und Hans Werner Henze: Briefe einer Freundschaft

2004

Ingeborg Bachmann ve Hans Werner Henze : dost mektupları

 

 

 

 

deneme

Kritische Schriften

2005

Eleştirel Yazılar

 

 

 

 

söyleşi

Ingeborg Bachmann: Ein Tag wird kommen. Gespräche in Rom

2005

Ingeborg Bachmann: Bir Gün Gelecek

 

 

 

 

yazışma

Ingeborg Bachmann und Paul Celan: Herzzeit – Der Briefwechsel

2008

kalp zamanı: ingeborg bachmann-paul celan mektuplar

ilknur özdemir

turkuvaz

2009

336

yazışma

Ingeborg Bachmann und Paul Celan: Herzzeit – Der Briefwechsel

2008

kalp zamanı: ingeborg bachmann-paul celan mektuplar

ilknur özdemir

kırmızı kedi

2015

320

yazışma

Ingeborg Bachmann: Kriegstagebuch. Mit Briefen von Jack Hamesh an Ingeborg Bachmann

2010

Ingeborg Bachmann: Savaş Günlüğü. Jack Hamesh'ten Ingeborg Bachmann'a Yazılan Mektuplar

 

 

 

 

deneme

Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit

2017

2017: Erkek Karanlığı. Hastalık Çağından Kayıtlar

 

 

 

 

yazışma

Ingeborg Bachmann und Hans Magnus Enzensberger: „Schreib alles was wahr ist auf“. Der Briefwechsel

2018

Ingeborg Bachmann ve Hans Magnus Enzensberger: "Doğru Olan her Şeyi Yaz". Yazışmalar

 

 

 

 

radyo oyun

Das dreißigste Jahr (Silvia Bengesser ve Hans Höller düzenlemesi)

2020

Otuzuncu Yaş

 

 

 

 

yazışma

Ingeborg Bachmann, Günter Eich und Ilse Aichinger. Briefe

2021

Ingeborg Bachmann, Günther Eich ve Ilse Aichinger. Yazışmalar

 

 

 

 

yazışma

Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Der Briefwechsel.

2022

Ingeborg Bachmann ve Max Frisch. Yazışmalar