(1937, Fransa)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

İLK YAYIN YILI

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

YAYIN YILI

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

SAYFA

yazınsal

Almagestes. Trajectoire inverse I

1964

Almagestes. Ters Yörünge I

       

yazınsal

Portulans. Trajectoire inverse II

1967

Portulans. Ters Yörünge II

       

etik-siyaset

Révolutions Brouillon d'un commencement, avec Marie-Claire Boons, Max Loreau, Pierre Verstraeten

1968

Bir Başlangıç Çağı Devrimi (Ortak kitap)

       

etik-siyaset

Contribution au problème de la construction d'un parti marxiste-léniniste de type nouveau

1970

Yeni Bir Marksist-Leninist Partinin Oluşturulması Sorununa Katkı (Ortak kitap)

       

etik-siyaset

Théorie de la contradiction

1975

Çelişki Kuramı

       

etik-siyaset

De l'idéologie (en collaboration avec F. Balmès)

1976

İdeolojiden (F. Balmès ile)

       

etik-siyaset

Le Mouvement ouvrier français contre le syndicalisme

1976

Sendikalizme Karşı Fransız İşçi Devinisi

       

etik-siyaset

Le Noyau rationnel de la dialectique hégélienne

1977

Hegel Eytişiminin Ussal Çekirdeği

       

etik-siyaset

La contestation dans le P.C.F

1978

PCF’deki Güçlük

       

sahne sanatları

L'Écharpe rouge (romanopéra)

1979

Kırmızı Eşarp (romanopera)

       

etik-siyaset

Théorie du sujet

1982

Özne Kuramı

       

sahne sanatları

Ahmed le subtil

1984

İnce Ahmed

       

etik-siyaset

Peut-on penser la politique?

1985

Siyaset Düşünebilir miyiz?

       

etik-siyaset

Est-il exact que toute pensée émet un coup de dés?

1986

Bütün Düşüncelerin Zar Attığı Doğru mu?

       

felsefe

L'Être et l'Événement 1. L'Être et l'Événement

1988

Varlık ve Olay 1. Varlık ve Olay

       

etik-siyaset

Une soirée philosophique, avec A. Vitez, F. Wahl, C. Jambet, J-C. Milner et F. Regnault

1988

Felsefi Bir Akşam (Ortak çalışma)

       

felsefe matematik mantık

Manifeste pour la philosophie

1989

Felsefe İçin Manifesto

2015

Murat Erşen

MonoKL

104

felsefe matematik mantık

Manifeste pour la philosophie

1989

Felsefe İçin Manifesto

2006

Nilgün Tutal/ Hakkı Hünler

Aralık

164

yazınsal

Samuel Beckett. L'écriture du générique et l'amour, Les conférences du perroquet n°21

1989

Samuel Beckett. Genelin ve Sevginin Yazısı

       

felsefe matematik mantık

Le Nombre et les Nombres

1990

Sayı ve Sayılar

       

etik-siyaset

D'un désastre obscur (rééditionen 2013)

1991

Bilinmeyen Bir Yıkımdan (Gözden geçirilmiş baskı 2013)

       

tanıtım

Conditions, préface de F. Wahl

1992

Koşullar, F. Wahl'e Giriş

       

etik-siyaset

Monde contemporain et désir de philosophie

1992

Çağdaş Dünya ve Felsefe Arzusu

       

etik-siyaset

Casser en deux l'histoire du monde?

1992

İki Dünya Tarihine Bölünmek

       

etik-siyaset

L'éthique, essai sur la conscience du mal

1993

Etik, Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme

2004

Tuncay Birkan

Metis

180

yazınsal

Beckett, l'increvable désir

1995

Beckett, Tükenmeyen Arzu

1995

Zeynep Turan

Sel

95

sahne sanatları

Ahmed philosophe, suivi de Ahmed se fâch

1995

Filozof Ahmed

2016

Ayberk Erkay

Pharmakon

240

sahne sanatları

Les Citrouilles

1996

Balkabakları

       

felsefe matematik mantık

Deleuze. La clameur de l'Être

1997

Deleuze. Varlığın Uğultusu

2019

M. Erşen/ V. Çelebi

MonoKL

176

etik-siyaset

Saint Paul. La fondation de l'universalisme

1997

Aziz Paul. Evrenselcilik'in Kuruluşu

       

yazınsal

Calme bloc ici-bas

1997

Aşağıdaki Sessiz Kütle

       

felsefe matematik mantık

Théorie axiomatique du sujet

1996-1997

Konularıyla Varsayımlar Kuramı

       

felsefe matematik mantık

Court traité d’ontologie transitoire

1998

Geçici Varlıkbilimi Üzerine Kısa İnceleme

       

etik-siyaset

Abrégé de métapolitique

1998

Metapolitik'in Özeti

       

sinema sanatı

Petit manuel d'inesthétique

1998

Başka Bir Estetik: Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz

2010

Aziz Ufuk Kılıç

Metis

176

etik-siyaset

Deleuze et Neo-esthetique

2001

Deleuzecü Siyaset Diye Bir Şey Var mı?

2013

Emre Koyuncu/ Burcu Yalım

Norgunk

15

sinema sanatı

« Dialectiques de la fable », in Matrix, machine philosophique

2003

Felsefe Aygıtı Matrix'te "Masalın Diyalektiği"

       

denemeler dizisi

Circonstances, 1. Kosovo

2003

Koşullar, 1. Kosova

       

denemeler dizisi

Circonstances, 2. Irak, foulard, Allemagne/France

2004

Koşullar, 2. Irak, Fular, Almanya / Fransa

       

etik-siyaset

Le Siècle

2005

Yüzyıl

2011

Işık Ergüden

Sel

192

denemeler dizisi

Circonstances, 3. Portées du mot « juif »

2005

Koşullar, 3. "Yahudi" Sözcüğünün Kapsamı

       

felsefe

L'Être et l'Événement 2. Logiques des mondes

2006

Varlık ve Olay 2. Dünyaların Mantığı

       

felsefe matematik mantık

Traduction anglaise The concept of Model et The concept of Model Forty Years Later, interview de Badiou en 2007

2007

Model Kavramı ve Kırk Yıl Sonra Model Kavramı'nın İngilizce Çevirisi Üzerine Badiou ile Görüşme

       

denemeler dizisi

Circonstances, 4. De quoi Sarkozy est-il le nom ?

2007

Koşullar, 4. Sarkozy'nin Adı Nedir?

       

felsefe matematik mantık

Le Concept de modèle, (Introduction à une épistémologie matérialiste des mathématiques)

2007

Model Kavramı, (Materyalist Matematiğe Epistemolojik Bir Giriş)

2015

Alp Tümertekin

İthaki

128

etik-siyaset

Petit panthéon portatif

2008

Küçük Pantheon

2015

Işık Barış Fidaner

Encore

192

felsefe matematik mantık

L'Antiphilosophie de Wittgenstein

2009

Wittgenstein'ın Anti-Felsefesi

 2022

 Melis Aktaş

Ketebe 

104 

etik-siyaset

Philosophy in the present (with Slavoj Zizek)

2009

Felsefe ve Güncellik (Slavoj Zizek ile)

2009

Özgür Aktok

Encore

164

etik-siyaset

Démocratie, dans quel état? avec Giorgio Agamben, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Kristin Ross et Slavoj Žižek

2009

Demokrasi, Hangi Devlette? (Ortak kitap)

       

denemeler dizisi

Circonstances, 5. L'Hypothèse communiste

2009

Komünist Hipotez

2011

Oylum Bülbül

Encore

208

deneme

Éloge de l’amour

2009

Aşka Övgü (Nicolas Truong ile)

2021

Orçun Türkay

Tellekt

72

tanıtım

La Philosophie et l'Événement, entretiens avec Fabien Tarby

2010

Felsefe ve Olay, Fabien Tarby ile Görüşmeler

       

felsefe matematik mantık

Second manifeste pour la philosophie

2010

Felsefe İçin İkinci Manifesto

       

felsefe matematik mantık

Le Fini et l'Infini

2010

Sonlu ve Sonsuz

2011

Murat Erşen

MonoKL

63

etik-siyaset

L'Idée du communisme vol. 1 (Conférence de Londres)

2010

Bir İdea Olarak Komünizm

2011

E. Kılıç/ A. Ergenç

Ayrıntı

272

etik-siyaset

L'Idée du communisme vol. 1 (Conférence de Londres)

2010

Komünizm Fikri: Berlin Konferansı 2010

2012

S. Klıç, vd.

Metis

280

etik-siyaset

L'Explication, conversation avec Aude Lancelin, avec Alain Finkielkraut

2010

Açıklama (Aude Lancelinve Alain Finkielkraut ile görüşme)

       

etik-siyaset

Regards sur la crise. Réflexions pour comprendre la crise...

2010

Krize Bakışlar. Krizi Anlamak ve Bırakmak Üzerine Düşünceler (Ortak kitap)

       

etik-siyaset

Heidegger. Le nazisme, les femmes, la philosophie, avec Barbara Cassin

2010

Heidegger. Nazizm, Kadınlar, Felsefe (Barbara Cassin'le)

2010

Hayri Gökşin Özkoray

MonoKL

104

yazınsal

Il n'y a pas de rapport sexuel. Deux leçons sur « L'Étourdit », de Lacan, avec Barbara Cassin

2010

Cinsel İlişki Yoktur. "Yenen?" Lacan'ın 'Yenen' Üzerine İki Dersi Üzerine, Barbara Cassin ile

       

sinema sanatı

Cinéma, textes rassemblés et présentés par Antoine de Baecque et précédés par un entretien/préface avec le philosophe

2010

Sinema

       

sahne sanatları

Cinq leçons sur le 'cas' Wagner

2010

Wagner' Olayı Üzerine Beş Ders

       

tanıtım

Entretiens 1, série d'entretiens 1981-1996, Éditions NOUS

2011

Görüşmeler 1, Görüşme Dizileri 1981-1996, ABD Sürümü

       

etik-siyaset

L'Antisémitisme partout. Aujourd'hui en France, avec Eric Hazan

2011

Anti-semitizm Üzerine

2014

O. Bülbül/ E. Ünal

Encore

112

etik-siyaset

L'Idée du communisme, vol. 2 (Conférence de Berlin, 2010)

2011

Komünizm Düşüncesi 2. Kitap (Berlin Konferansı, Ortak kitap)

       

etik-siyaset

La Relation énigmatique entre politique et philosophie

2011

Felsefe ile Politika Arasındaki Gizemli İlişki

2011

Murat Erşen

MonoKL

104

etik-siyaset

La Relation énigmatique entre politique et philosophie

2011

Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe

2013

Erkal Ünal/ Barış Özkul

Encore

93

etik-siyaset

(en) What Does a Jew Want?: On Binationalism and Other Specters

2011

Yahudi Ne İster? (Ortak kitap)

       

yazınsal

Éloge de l'Amour, avec Nicolas Truong

2011

Aşka Övgü

2011

Orçun Turkay

Can

88

denemeler dizisi

Circonstances, 6. Le Réveil de l'Histoire

2011

Tarihin Uyanışı

2011

Murat Erşen

MonoKL

192

etik-siyaset

La République de Platon

2012

Platon'un Devleti

2015

S. Kılıç/ N. Özyıldırım

Metis

416

etik-siyaset

L'Aventure de la philosophie française

2012

Fransız Felsefesinin Macerası

2015

Burcu Yalım

Metis

176

etik-siyaset

Les Années rouges, Les Prairies ordinaires (coll. "Essais")

2012

Kızıl Yıllar, Sıradan Övgüler ("Denemeler")

       

etik-siyaset

Controverse, avec Jean-Claude Milner

2012

Tartışma, Jean-Claude Milner'la Tartışma

       

denemeler dizisi

Circonstances, 7. Sarkozy: pire que prévu, les autres : prévoir le pire

2012

Koşullar, 7. Sarkozy: Beklenenden Daha Kötü ve Ötekiler: En Kötüsünü Tahmin Et

       

etik-siyaset

Qu'est-ce qu'un peuple?

2013

İnsan nedir? (Ortak kitap)

       

etik-siyaset

Badiou and the philosophers, interrogating 1960s french philosophy

2013

1960'ların Fransız Felsefesini Sorgulayan Badiou ves Filozoflar

       

sahne sanatları

The Incident at Antioch / L'Incident d'Antioche: A Tragedy in Three Acts / Tragédie en trois actes

2013

Antakya Sorunu / Antakya Olayı

       

sahne sanatları

Éloge du théâtre, avec Nicolas Truong

2013

Tiyatronun Övgüsü, Nicolas Truong ile

       

seminer

Le Séminaire - Malebranche. L’être 2- Figure théologique (1986, 1er trim.)

2013

Seminer: Malebranche. İki Olmak -Dinbilimsel Biçim (1986) 

       

seminer

Le Séminaire - Lacan. L'antiphilosophie 3. 1994-1995

2013

Lacan. Anti-felsefe Seminerleri 1994-1995

2021

Necmettin Kamil Sevil

Sel

224

seminer

Le Séminaire - Lacan. L'antiphilosophie 3. 1994-1995

2013

Dün Bugün Lacan

2013

Akın Terzi

Metis

84

felsefe matematik mantık

Mathematics of the transcendental

2014

Dönüşümsel Matematik

       

etik-siyaset

Que faire ? Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l'avenir de la démocratie, avec Marcel Gauchet

2014

Ne Yapmalı? Marcel Gauchet ile Komünizm, Kapitalizm ve Demokrasinin Geleceği Üzerine Söyleşi

       

etik-siyaset

« L'impuissance contemporaine », in Le symptôma grec (ouvrage collectif)

2014

"Tanımlanamayan Erksizlik" (Ortak kitap)

       

yazınsal

The Age of the Poets: And Others Writtings of Twentieth-Century Poetry and Prose

2014

Şairler Çağı: Ve Diğerleri Yirminci Yüzyıl Şiir ve Düzyazısında Öteki Yazarlar

       

sahne sanatları

Rhapsodie pour le théâtre

2014

Tiyatro İçin Rapsodi

       

seminer

Le Séminaire - Parménide. L'être 1 - Figure ontologique (1985, 4e trim.)

2014

Seminer: Parmenides. Bir Olmak - Varlıkbilimsel Biçim (1985)

       

seminer

Le Séminaire - Images du temps présent (2001-2004

2014

Seminer: Günümüze Ait Görüntüler (2001-2004)

       

sahne sanatları

La Tétralogie d'Ahmed

2010-2015

Ahmed Dörtlemesi

       

felsefe matematik mantık

Éloge des mathématiques

2015

Matematiğin Övgüsü

       

etik-siyaset

Entretien platonicien, avec Maria Kakogiann

2015

Maria Kakogianni ile Platon Söyleşisi

       

etik-siyaset

À la recherche du réel perdu

2015

Gerçek Yitikleri Aramak İçin

       

etik-siyaset

Métaphysique du bonheur réel

2015

Gerçek Mutluluğun Metafiziği

2015

Murat Erşen

MonoKL

104

sahne sanatları

Le second procès de Socrate

2015

Sokrates'in İkinci Davası

       

seminer

Le Séminaire - Heidegger. L'être 3 - Figure du retrait (1986-1987)

2015

Seminer: Heidegger. Üç Olmak - Çekilme Biçimi (1986-1987)

       

seminer

Le Séminaire - Nietzsche. L'antiphilosophie 1 (1992-1993)

2015

Nietzsche. Anti Felsefe

2019

İsmet Birkan

Sel

302

etik-siyaset

Notre mal vient de plus loin. Penser les tueries du 13 novembre,

2016

Kötülüklerimiz Daha da İleri Gidiyor. 13 Kasım Cinayetlerini Düşünün

       

etik-siyaset

(en) The Idea of Communism 3: The Seoul Conference

2016

Komünizm Düşüncesi 3. Kitap: Seul Konferansı, Ortak kitap)

       

etik-siyaset

La vraie vie : appel à la corruption de la jeunesse

2016

Gerçek Yaşam: Gençleri Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı

2017

Işık Ergüden

Sel

90

yazınsal

Que pense le poème?

2016

Şiir Ne Düşünüyor?

       

sinema sanatı

Le noir: Éclats d'une non-couleur, Autrement, collection Les Grands Mots

2016

Siyah: Olmayan Rengin Işıltıları

2021 

Nihan Çetinkaya 

MonoKL 

100 

sahne sanatları

La République de Platon: feuilleton philosophique, suivi de L'incident d'Antioche : tragédie en trois actes

2016

Platon Cumhuriyeti: Felsefi Sabun Operası, ardından Antakya olayı: üç perdelik trajedi

2022 

S. Klıç/ N. Özyıldırım 

 Metis

 416

sahne sanatları

La philosophie, le théâtre, la vraie vie, entretien réalisé par Laure Adler

2016

Felsefe, Tiyatro,Gerçek Yaşam, Laure Adler röportajı

       

denemeler dizisi

Circonstances, 8. Un parcours Grec

2016

Koşullar, 8. Bir Yunanca Kursu

       

seminer

Le Séminaire - L'Un. Descartes, Platon, Kant (1983-1984)

2016

Seminer: Bir. Descartes, Plato, Kant (1983-1984)

       

seminer

Le Séminaire - L'Infini. Aristote, Spinoza, Hegel (1984-1985)

2016

Seminer: Sonsuz. Aristo, Spinoza, Hegel (1984-1985) 

       

etik-siyaset

La Tradition allemande dans la philosophie, dialogue avec Jean-Luc Nancy

2017

Alman Felsefesi Üstüne Diyalog

2017

L. Konca/ A.N. Bingül

Metis

96

etik-siyaset

Je vous sais si nombreux…

2017

Biliyorum Çok Kalabalıksınız

2019

Işık Ergüden

Sel

64

etik-siyaset

De la fin. Conversations avec Giovanbattista Tusa, Éditions Mimesis, 2017

2017

Sondan Başlayarak. Giovanbattista Tusa ile Söyleşi

       

felsefe

L'Être et l'Événement 3. L'Immanence des vérités

2018

Varlık ve Olay 3. Gerçeklerin İçkinliği

       

etik-siyaset

Petrograd, Shanghai : Les deux révolutions du xxe siècle

2018

Petrograd’dan Şanghay’a: 20.Yüzyılın İki Devrimi

2020 

 Murat Erşen

Vakıfbank 

100 

etik-siyaset

Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage !

2019

Kıyıda Oturanlar, Beyazlara Dikkat Edin!

       

etik-siyaset

Trump

2020

Trump

       

denemeler dizisi

Radar poésie. Essai sur Aragon

2020

Şiire bakış. Aragon Üzerine Deneme

       

denemeler dizisi

Tombeau d'Olivier

2020

Olivier’in Gömütü

       

etik-siyaset

Remarques sur la désorientation du monde

2020

Dünyanın Sapkınlığı Üzerine Notlar

       

seçki

 

2005

Sonsuz Düşünce

2014

Işık Ergüden/ Tuncay Birkan

Metis

141