(1926-2017, İngiltere)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

İLK YAYIN YILI

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

YAYIN YILI

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

SAYFA

roman

A Painter of Our Time

1958

Zamanımızın Bir Ressamı

2021

İlknur Özdemir

SİA

248

roman

A Painter of Our Time

1958

Zamanımızın Bir Ressamı

2000

Abbas Ören

Adam

216

deneme

Marcel Frishman (with George Besson)

1958

Marcel Frishman (George Besson ile birlikte)

 

 

 

 

deneme

Permanent Red (Published in the United States in altered form in 1962 as Toward Reality: Essays in Seeing)

1960

Silinmez Kırmızı (ABD'de 1962'de, Yarının Gerçekliği: Bakış Üzerine Denemeler olarak, değiştirilmiş biçimde yayınlandı.)

 

 

 

 

roman

The Foot of Clive

1962

Clive'in Koğuşu

2021

İrem Sağlamer

SİA

168

roman

Corker's Freedom

1964

Corker'ın Özgürlüğü

 

 

 

 

deneme

The Success and Failure of Picasso

1965

Picasso'nun Başarısı ve Başarısızlığı

2019

Yurdanur Salman-Müge Gürsoy

Metis

240

senaryo

Une ville à Chandigarh

1966

Chandigarh'da Bir Kent

 

 

 

 

deneme

A Fortunate Man (with Jean Mohr)

1967

Talihli Bir Adam (Jean Mohr ile)

2008

Osman Akınhay

Agora

182

deneme

Art and Revolution: Ernst Neizvestny And the Role of the Artist in the U.S.S.R

1969

Sanat ve Devrim

2007

Bilge Berker

Agora

164

deneme

The Moment of Cubism and Other Essays

1969

Kübizm Atağı ve Diğer Denemeler

 

 

 

 

senaryo

La Salamandre (The Salamander) (with Alain Tanner)

1971

2000 Yılında 25 Yaşına Basacak Olan Yunus

1997

Nigar Çapan

Metis

144

roman

G.

1972

G.

2019

Tomris Uyar

Metis

368

roman

G.

1972

G.

1996

Tomris Uyar

İletişim

431

deneme

The Look of Things: Selected Essays and Articles

1972

Şeylere Bakış: Seçilmiş Denemeler ve Makaleler

 

 

 

 

deneme

Ways of Seeing (with Mike Dibb, Sven Blomberg, Chris Fox and Richard Hollis)

1972

Görme Biçimleri (Mike Dibb, Sven Blomberg, Chris Fox ve Richard Hollis ile)

2019

Yurdanur Salman

Metis

166

senaryo

Le Milieu du monde (with Alain Tanner)

1974

Dünyanın Ortası (Alain Tanner ile)

 

 

 

 

deneme

A Seventh Man (with Jean Mohr)

1975

Yedinci Adam: Avrupa'da Br Göçmen İşçinin Hikayesi (Jean Mohr ile)

2018

Cevat Çapan

Metis

248

deneme

A Seventh Man (with Jean Mohr)

1975

Yedinci Adam: Avrupa'da Br Göçmen İşçinin Hikayesi (Jean Mohr ile)

2011

Cevat Çapan

Agora

240

senaryo

Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (with Alain Tanner)

1976

2000 Yılında 25 Yaşına Girecek Jonah (Alain Tanner ile)

 

 

 

 

roman

Into Their Labours trilogy (1991)1: Pig Earth

1979

Emeğe 1: Domuz Toprak

2020

Taciser Belge

İletişim

257

deneme

About Looking

1980

Görünüre Dair Küçük bir Teoriye Doğru Adımlar

2017

Bülent Somay

Metis

56

deneme

Another Way of Telling (with Jean Mohr)

1982

Anlatmanın Başka Bir Biçimi (Jean Mohr ile)

2015

Osman Akınhay

Agora

304

oyun

Boris

1983

Boris

 

 

 

 

deneme

And Our Faces, My Heart, Brief as Photos

1984

Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü

2018

Zafer Aracagök

Metis

112

deneme

And Our Faces, My Heart, Brief as Photos

1984

Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü

1988

Zafer Aracagök

Adam

104

oyun

Les Trois Chaleurs

1985

Üç Isı

 

 

 

 

deneme

The White Bird (U.S. title: The Sense of Sight)

1985

Beyaz Kuş (ABD başlığı: Görme Duyusu)

 

 

 

 

roman

Into Their Labours trilogy (1991) 2:  Once in Europa

1987

Emeğe 2: Bir Zamanlar Avrupa'da

2021

Taciser-Murat Belge

İletişim

195

oyun

A Question of Geography (with Nella Bielski)

1987

Bir Coğrafya Sorusu (Nella Bielski ile)

 

 

 

 

seçki

 

1988

Şiirin Saati

1988

Gönül Çapan

Adam

120

oyun

Goya's Last Portrait (with Nella Bielski)

1989

Goya'nın Son Portresi (Nella Bielski ile)

 

 

 

 

senaryo

Play Me Something (with Timothy Neat)

1989

Bana Bir Şey Çal (Timothy Neat ile)

 

 

 

 

roman

Into Their Labours trilogy (1991) 3: Lilac and Flag

1990

Emeğe 3: Leylak ve Bayrak

2020

Taciser-Murat Belge

İletişim

212

deneme

Keeping a Rendezvous

1992

Randevu

 

 

 

 

deneme

The Sense of Sight

1993

Görme Duyusu

2014

Osman Akınhay

Agora

336

şiir

Pages of the Wound

1994

Yaranın Sayfaları

 

 

 

 

deneme

Albrecht Dürer: Watercolours and Drawings

1994

Albrecht Dürer: Suluboyalar ve Çizimler

 

 

 

 

roman

To the Wedding

1995

Düğüne

2017

Cevat Çapan

Metis

160

deneme

Titian: Nymph and Shepherd (with Katya Berger)

1996

Tiziano: Superisi ile Çoban (Katya Berger ile)

1999

Celal Üster

Yapı Kredi

123

deneme

Photocopies

1996

Fotokopiler: İzler-Yazılar

2018

Cevat Çapan

Metis

120

deneme

Isabelle: A Story in Shorts (with Nella Bielski)

1998

Isabelle: Bir Kısa Öykü (Nella Bielski ile)

 

 

 

 

roman

King: A Street Story

1999

Kral: Bir Sokak Hikayesi

2020

Müge Sökmen

Metis

192

deneme

At the Edge of the World (with Jean Mohr)

1999

Dünyanın Kıyısında (Jean Mohr ile)

 

 

 

 

deneme

Selected Essays (Geoff Dyer, ed.)

2001

Seçilmiş Denemeler (Der. Geoff Dyer)

 

 

 

 

deneme

The Shape of a Pocket

2001

Sanatla Direniş

2020

Aslı Biçen

Metis

192

mektup

I Send You This Cadmium Red: A Correspondence between John Berger and John Christie

2001

Sana Bu Kadmiyum Kırmızısını Gönderiyorum: John Berger ve John Christie Arasında Bir Yazışma

 

 

 

 

deneme

My Beautiful (with Marc Trivier)

2004

Güzelim (Marc Trivier ile)

 

 

 

 

deneme

Berger on Drawing

2005

Çizim Üzerine Berger

 

 

 

 

deneme

Here is Where We Meet

2005

Buluştuğumuz Yer Burası

2018

Cevat Çapan, vd,

Metis

240

deneme

Hold Everything Dear: Dispatches on Survival and Resistance

2007

Kıymetini Bil Her Şeyin: Hayata Tutunma ve Direnişe Ait Notlar

2019

Beril Eyüboğlu

Metis

152

deneme

The Red Tenda of Bologna

2007

Bologna'nın Kırmızı Tenteleri

2022 

 Cevat Çapan

Yapı Kredi 

 72

deneme

War with No End (with Naomi Klein, Hanif Kureishi, Arundhati Roy, Ahdaf Soueif, Joe Sacco and Haifa Zangana) (2007)

2007

Sonu Olmayan Savaş ( Naomi Klein, Hanif Kureishi, Arundhati Roy, Ahdaf Soueif, Joe Sacco ve Haifa Zangana ile)

 

 

 

 

roman

From A to X

2008

A'dan X'e. John Berger Tarafından Kurtarılmış Mektuplar

2019

Aslı Biçen

Metis

192

deneme

Meanwhile

2008

Bu Arada

 

 

 

 

deneme

Man On a Beach

2009

Kıyıdaki Adam (Selçuk Demirel ile)

2019

Cevat Çapan

Yapı Kredi

93

deneme

Why Look at Animals?

2009

Hayvanlara Niçin Bakarız?

2017

Cevat Çapan

Deli Dolu

136

deneme

From I to J (with Isabel Coixet)

2009

I'den J'ye (Isabel Coixet ile)

 

 

 

 

deneme

Lying Down to Sleep (with Katya Berger)

2010

Uykuya Yatmak (Katya Berger ile)

 

 

 

 

deneme

Railtracks (with Anne Michaels)

2011

Demiryolu Rayları (Anne Michaels ile)

 

 

 

 

deneme

Bento's Sketchbook

2011

Bento’nun Eskiz Defteri

2022

Beril Eyüboğlu

Metis

184

deneme

Cataract (with Selçuk Demirel)

2012

Katarakt (Selçuk Demirel ile)

2014

Selçuk Demirel

Yapı Kredi

68

söyleşi

Railtracks (Conversations between John Berger and Anne Michaels)

2013

Tren Rayları

 2022

İrem Uzunhasanoğlu 

Ketebe 

72 

deneme

Understanding a Photograph (Geoff Dyer, ed.)

2013

Bir Fotoğrafı Anlamak ( Der. Geoff Dyer)

2018

Beril Eyüboğlu

Metis

240

deneme

Daumier: The Heroism of Modern Life

2013

Daumier: Modern Yaşamın Kahramanlığı

 

 

 

 

şiir

Collected Poems

2014

Toplu Şiirler (Gökyüzü Mavi Siyah)

2016

Cevat Çapan

Ayrıntı

208

deneme

Flying Skirts: An Elegy (with Yves Berger)

2014

Uçuşan Etekler: Bir Ağıt (Yves Berger ile)

2018

Beril Eyüboğlu

Metis

44

deneme

Portraits: John Berger on Artists (Tom Overton, ed.)

2015

Portreler: John Berger Sanatçılar Üzerine ( Der. Tom Overton)

2021

Beril Eyüboğlu

Metis

506

deneme

Cuatro horizontes (Four Horizons) (with Sister Lucia Kuppens, Sister Telchilde Hinkley and John Christie)

2015

Dört Çevren (Sister Lucia Kuppens, Sister Telchilde Hinkley ve John Christie ile)

 

 

 

 

söyleşi

Lapwing & Fox (Conversations between John Berger and John Christie)

2016

Yavru ve Tilki (John Berger ve John Christie Arasında Söyleşi)

 

 

 

 

deneme

Confabulations (Essays)

2016

Hoşbeş

2017

Aslı Biçen-Beril Eyüboğlu-Oğuz Tecimen

Metis

112

söyleşi

 

2016

İstanbul'dan Gelen Telefon: Müzik Eşliğinde Söyleşi (Yücel Göktürk ile)

2017

Yasemin Akbaş

Metis

88

deneme

Landscapes: John Berger on Art (Tom Overton, ed.)

2016

Manzaralar: John Berger Sanat Üzerine ( Der. Tom Overton)

2021

Beril Eyüboğlu-Özlem Dalkıran

Metis

264

deneme

John by Jean: Fifty Years of Friendship (Jean Mohr, ed.)

2016

Jean'e Göre John: Elli Yılın Dostluğu ( Der.Jean Mohr)

 

 

 

 

kayıt

A Sparrow's Journey: John Berger Reads Andrey Platonov (CD)

2016

Bir Serçenin Yolculuğu: John Berger Andrey Platonov'u Okur (CD)

 

 

 

 

film

The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger, directed by Tilda Swinton, Colin MacCabe, Christopher Roth and Bartek Dziadosz.

2016

Quincy'deki Mevsimler: John Berger'in Dört Portresi, Yön:Tilda Swinton, Colin MacCabe, Christopher Roth ve Bartek Dziadosz

 

 

 

 

deneme

Smoke (with Selçuk Demirel)

2017

Duman (Selçuk Demirel ile)

2022

Cevat Çapan

Yapı Kredi

72

seçki

Seeing Through Drawing (with John Christie)

2017

Çizerek Görmek (John Christie ile birlikte)

 

 

 

 

deneme

What Time Is It? (with Selçuk Demirel) (Maria Nadotti, ed.)

2019

Saat Kaç? (Selçuk Demirel ile) (Der.Maria Nadotti)

2018

Selçuk Demirel

Yapı Kredi

132

mektup

Over to You

2019

Top Sende: Sanat Üzerine Yazışmalar

2020

Oğuz Tecimen

Metis

104

seçki

Swimming Pool (with Leon Kossoff)

2020

Yüzme Havuzu (Leon Kossoff ile)

 

 

 

 

seçki

"Drawn to That Moment"

 

O Ana Adanmış (1998)

2018

Yurdanur salman-Müge Sökmen

Metis

181