(1930-2002, Fransa)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

İLK YAYIN YILI

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

YAYIN YILI

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

SAYFA

kitap

Les héritiers : les étudiants et la culture

1964

Varisler: Öğrenciler ve Kültür (Jean-Claude Passeron ile)

2016

Levent Ünsaldı

Heretik

184

kitap

Pierre Bourdieu et Alain Darbel, L'amour de l'art : Les musées et leur public

1966

Sanat Sevdası: Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi (Alain Darbel ile)

2022

Sertaç Canbolat

Metis

208

kitap (yön.)

Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie

1966

Ortalama Bir Sanat: Fotoğrafın Toplumsal Kullanımı Hakkında Deneme

 

 

 

 

kitap

Le métier de sociologue : Préalables épistémologiques

1968

Sosyoloji Mesleği: Epistemolojik Önkoşullar (Jean-Claude Chamboredon ve Jean-Claude Passeron ile)

 

 

 

 

kitap

 La reproduction : Éléments d’une théorie du système d’enseignement

1970

Yenidenüretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri (Jean-Claude Passeron ile)

2015

Levent Ünsaldı, vd.

Heretik

280

kitap

Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de Trois études d'ethnologie kabyle

1972

Bir Pratik Teorisi İçin Taslak: Kabiliye Üzerine Üç Etnoloji Çalışması

2019

Nazlı Ökten

Bilgi Üniv.

270

kitap

La Distinction. Critique sociale du jugement

1979

Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi 

2021

Derya Fırat-Günce Berkkurt

Nika

652

kitap

La Distinction. Critique sociale du jugement

1979

Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi 

2015

Derya Fırat-Günce Berkkurt

Heretik

789

kitap

Le Sens pratique

1980

Pratik Nedenler

1995

Hülya Tufan

Kesit

247

kitap

Questions de sociologie

1980

Toplumbilim Sorunları

1997

Işık Ergüden

Kesit

244

kitap

Questions de sociologie

1980

Sosyoloji Meseleleri

2016

Filiz Öztürk, vd.

Heretik

304

kitap

Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques

1982

Ne Konuşmalı: Dilsel Değiş Tokuşların Ekonomisi

 

 

 

 

kitap

Homo academicus

1984

Homo Academicus

2021

Nazlı Ökten-Arzu Nilay Kocasu

Bilgi Üniv.

300

kitap

Choses dites

1987

Sosyolog ve Tarihçi

2021

Zühal (Karaca) Emirosmanoğlu

Vakıfbank

112

kitap

Choses dites

1987

Sosyolog ve Tarihçi

2014

Zühal Karaca

Açılım Kitap

88

kitap

L'ontologie politique de Martin Heidegger

1988

Heidegger'in Politik Ontolojisi

2019

Aslı Sümer

MonoKL

168

kitap

La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps

1989

Devletin Yüceliği: Büyük Okullar ve Bedenlerin Tini

 

 

 

 

kitap

«La domination masculine», Actes de la recherche en sciences sociales

1990

“Eril Egemenlik”, Sosyal Bilimlerde Araştırma Bildirileri

 

 

 

 

kitap

Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire

1992

Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı

2021

Necmettin Kamil Sevil

Alfa

588

kitap

Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire

1992

Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı

2006

Necmettin Kamil Sevil

Yapı Kredi

529

kitap

Réponses : pour une anthropologie réflexive

1992

Yanıtlar: Tepkesel Bir Antropoloji İçin (Loïc Wacquant ile)

 

 

 

 

kitap (yön.)

La misère du monde

1993

Dünyanın Sefaleti

2015

Aslı Sümer

Heretik

955

kitap

Pierre Bourdieu, Raisons pratiques: sur la théorie de l'action

1994

Pratik Nedenler: Eylem Kuramı Üzerine

2022

Hülya Uğur Tanrıöver

Hil

242

kitap

Sur la télévision suivi de L'emprise du journalisme

1996

Televizyon Üzerine

1997

Turhan Ilgaz

Yapı Kredi

105

kitap

Sur la télévision suivi de L'emprise du journalisme

1996

Televizyon Üzerine

2019

Alper Bakım

Sel

102

kitap

Méditations pascaliennes

1997

Akademik Aklın Eleştirisi: Pascalca Düşünme Çabaları

2019

Burcu Yalım

Metis

296

kitap

La domination masculine

1998

Eril Tahakküm

2014

Bediz Yılmaz

Bağlam

160

kitap

Contre-feux

1998

Karşı Ateşler

2006

Halime Yücel

Yapı Kredi

166

kitap

Contre-feux

1998

Karşı Ateşler. Neoliberal İstilaya Karşı Direnişe Hizmet Edecek Sözler

2021

Sertaç Canbolat

Sel

140

kitap

Contre-feux

1998

Karşı Ateşler II

2018

Işık Ergüden

Sel

100

kitap

Les structures sociales de l'économie

2000

Ekonominin Toplumsal Yapıları

 

 

 

 

makale

Langage et pouvoir symbolique

2001

Dil ve Simgesel Güç

 

 

 

 

kitap

Science de la science et Réflexivité

2001

Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin

2013

Levent Ünsaldı

Heretik

142

kitap

Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn

2002

Bekarlar Balosu

2010

Çağrı Erozlu

Dost Kitabevi

208

kitap

Esquisse pour une auto-analyse

2004

Bir Otoanaliz İçin Taslak

2012

Murat Erşen

Bağlam

142

kitap

Sur l'État: Cours au Collège de France (1989-1992)

2012

Devlet Üzerine: College de France Dersleri (1989-1992) 

2020

Aslı Sümer

İletişim

495

kitap

Sur Manet: Une révolution symbolique

2013

Manet Üzerine: Sembolik Bir Devrim 

 

 

 

 

kitap

Pierre Bourdieu, Sociologie générale: Cours au Collège de France (1981-1983), vol. 1

2015

Genel Sosyoloji: Collège de France Dersleri (1981-1983), Cilt 1

2021

Zühal Emirosmanoğlu

İletişim

540

kitap

Sociologie générale: Cours au Collège de France (1983-1986), vol. 2

2016

Genel Sosyoloji: Collège de France Dersleri (1983-1986), cilt.  2

 

 

 

 

kitap seçki

 

2016

Ocak ve Zanaat (Pierre Bourdieu Derlemesi)

2016

Der. Emrah Göker-Ümit Tatlıcan Alim

İletişim

654

kitap

Anthropologie économique: Cours au Collège de France

2017

Ekonomik Antropoloji: Collège de France Dersleri

 

 

 

 

kitap

Microcosmes. Théorie des champs

2022

Mikrokosmozlar. Alan Kuramı

 

 

 

 

kitap

L'intérêt au désintéressement : Cours au Collège de France (1987-1989)

2022

İlgisizliğe İlgi: College de France Dersleri (1987-1989)

 

 

 

 

kitap seçki

 

2017

Seçilmiş Metinler

2017

Der. Levent Ünsaldı

Heretik

285