(1913-1960, Fransa)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

İLK YAYIN YILI

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

önsöz

Louis Guilloux, La Maison du peuple

1927

Louis Guilloux, La Maison du Peuple

 

 

 

 

oyun

Révolte dans les Asturies

1936

Asturia'da İsyan (Bütün Oyunları 1)

Ayberk Erkay

Can

2018

72

deneme

«Métaphysique chrétienne et Néoplatonisme »

1936

" Hıristiyan Metafiziği ve Neoplatonizm "

 

 

 

 

deneme

L'Envers et l'Endroit

1937

Tersi ve Yüzü

Tahsin Yücel

Can

2022

70

deneme

L'Envers et l'Endroit

1937

Tersi ve Yüzü

Tahsin Yücel

Ara

1988

123

oyun

Caligula

1938

Caligula (Bütün Oyunları 2)

Ayberk Erkay

Can

2018

136

oyun

Caligula

1938

Caligula

Abdullah Ra Ergüven

Berfin

2006

88

oyun

Caligula

1938

Caligula

Bertan Onaran

Yankı

1969

112

deneme

Noces (1939), recueil de quatre essais (Noces à Tipasa, Le vent à Djémila, L'été à Alger, Le désert)

1939

Düğün-Bir Alman Dosta Mektuplar

Tahsin Yücel

Can

2017

144

deneme

Noces (1939), recueil de quatre essais (Noces à Tipasa, Le vent à Djémila, L'été à Alger, Le désert)

1939

Denemeler

S. Eyüboğlu/ V. Günyol

Say

1998

132

deneme

Noces (1939), recueil de quatre essais (Noces à Tipasa, Le vent à Djémila, L'été à Alger, Le désert)

1939

Denemeler ve Bir Alman Dosta Mektuplar

S. Eyüboğlu/ V. Günyol

Çan

1965

137

mektup

Albert Camus - Francis Ponge, Correspondance 1941-1957

1941

Albert Camus - Francis Ponge , Yazışmalar 1941-1957

 

 

 

 

deneme

Le Mythe de Sisyphe

1942

Sisifos Söyleni

Tahsin Yücel

Can

2021

160

deneme

Le Mythe de Sisyphe

1942

Sisifos Söyleni

Tahsin Yücel

Adam

1974

149

roman

L'Étranger

1942

Yabancı

Ayça Sezen

Can

2021

112

roman

L'Étranger

1942

Yabancı

Vedat Günyol

Can

1996

119

roman

L'Étranger

1942

Yabancı

Smih Tiryakioğlu

Varlık

1960

90

roman

L'Étranger

1942

Yabancı ve Öyküler

Necmettin Arıkan

Altın

1967

225

oyun

Le Malentendu

1944

Yanlışlık (Bütün Oyunları 3)

Ayberk Erkay

Can

2018

96

önsöz

Chamfort: Maximes et pensées : caractères et anecdotes, Incidences

1944

Chamfort: Maxims ve düşünceler: Karakterler ve Fıkralar, Etkiler

 

 

 

 

mektup

Lettres à un ami allemand

1945

Düğün-Bir Alman Dosta Mektuplar

Tahsin Yücel

Can

2019

102

mektup

Lettres à un ami allemand

1945

Denemeler ve Bir Alman Dosta Mektuplar

S. Eyüboğlu/ V. Günyol

Çan

1965

137

mektup

Lettres à un ami allemand

1945

Bir Alman Dosta Mektuplar

Suat Tuygan

Bilgi

1966

57

önsöz

André Salvet, Le Combat silencieux

1945

André Salvet: Sessiz Savaş

 

 

 

 

önsöz

L'Espagne libre, Paris, Calmann-Lévy

1946

İspanya'ya Özgürlük (Ortak kitap)

 

 

 

 

önsöz

Pierre-Eugène Clairin, Dix estampes originales

1946

Pierre-Eugène Clairin: On Özgün Baskı

 

 

 

 

roman

La Peste (Prix des Critiques en 1948)

1947

Veba (1948'de Eleştirmenler Ödülü)

Nedret Tanyolaç Öztokat

Can

2021

304

roman

La Peste (Prix des Critiques en 1948)

1947

Veba (1948'de Eleştirmenler Ödülü)

Nihal Önol

Altın

1972

290

roman

La Peste (Prix des Critiques en 1948)

1947

Veba (1948'de Eleştirmenler Ödülü)

Oktay Akbal

Varlık

1960

302

önsöz

René Leynaud, Poésies posthumes

1947

René Leynaud: Ölüm Sonrası Şiirler

 

 

 

 

önsöz

Jacques Méry, Laissez passer mon peuple

1947

Jacques Méry: Halkımın Geçmesine İzin Ver

 

 

 

 

oyun

L'État de siège 

1948

Sıkıyönetim (Bütün Oyunları 4)

Ayberk Erkay

Can

2018

160

oyun

L'État de siège 

1948

Sıkıyönetim

 

Can

2015

160

deneme

«Le témoin de la liberté » in revue La Gauche

1948

"Özgürlük Tanıklığı" (Le Gauche)

 

 

 

 

oyun

Les Justes

1949

Adiller (Bütün Oyunları 5)

Ayberk Erkay

Can

2018

128

oyun

Les Justes

1949

Doğrular

Ferit Edgü

Yaba

2003

93

günce

Actuelles I, Chroniques 1944-1948

1950

Yolculuk Günlükleri

Ramis Dara

Can

1993

128

günce

Actuelles I, Chroniques 1944-1948

1950

Amerika Günlükleri

Oman Akınhay

Öteki

1992

88

deneme

L'Homme révolté

1951

Başkaldıran İnsan

Tahsin Yücel

Can

2021

360

deneme

L'Homme révolté

1951

Başkaldıran İnsan

Tahsin Yücel

Verso Tr

1993

282

deneme

L'Homme révolté

1951

Başkaldıran İnsan

Tahsin Yücel

Varlık

1967

318

önsöz

Jeanne Héon-Canonne

1951 

Jeanne Héon-Canonne

 

 

 

 

önsöz

Devant la mort, (souvenirs de résistance)

1951

Ölümden Önce (Direniş Anıları)

 

 

 

 

önsöz

Daniel Mauroc, Contre-amour

1952

Daniel Mauroc: Contre-amour

 

 

 

 

çeviri

La Dernière Fleur, de James Thurber

1952

Son Çiçek: James Thurber

 

 

 

 

önsöz

Herman Melville

1952

Herman Melville

 

 

 

 

günce

Actuelles II, Chroniques 1948-1953

1953

Yolculuk Günlükleri

Ramis Dara

Can

1993

128

günce

Actuelles II, Chroniques 1948-1953

1953

Amerika Günlükleri

Oman Akınhay

Öteki

1992

88

önsöz

La Maison du peuple, publication originale Grasset

1953

Halkın Evi, Özgün Grasset Baskısı

 

 

 

 

önsöz

Albert Memmi, La statue de sel

1953

Albert Memmi: Tuz Heykeli 

 

 

 

 

önsöz

Louis Guilloux

1953 

Louis Guilloux

 

 

 

 

önsöz

Alfred Rosmer, Moscou sous Lénine - Les origines du communisme

1953

Alfred Rosmer: Lenin Yönetimi Altında Moskova - Komünizmin Kökenleri

 

 

 

 

önsöz

René Char, Poèmes

1953

René Char: Şiirler

 

 

 

 

deneme

L'Été 

1954

Yaz 

Tahsin Yücel

Can

2022

96

deneme

Désert vivant, album de Walt Disney

1954

Yaşayan Çöl, Walt Disney albümü

 

 

 

 

önsöz

Konrad Bieber, L'Allemagne vue par les écrivains de la résistance française

1955

Konrad Bieber: Fransız Direnişi Yazarları Gözüyle

 

 

 

 

önsöz

Œuvres complètes de Roger Martin du Gard

1955

Roger Martin du Gard: Bütün Eserleri 

 

 

 

 

oyun uyarlama

Un cas intéressan

1955

İlginç Bir Vaka

Berna Günen

Can

2022

144

roman

La Chute

1956

Düşüş

Hüseyin Demirhan

Can

2021

99

roman

La Chute

1956

Düşüş

Yalçın Tura

Varlık

1970

144

oyun uyarlama

Requiem pour une nonne

1956

Bir Rahibeye Ağıt

Berna Günen

Can

2022

120

öykü

L'Exil et le Royaume

1957

Sürgün ve Krallık

Tahsin Yücel

Can

2022

152

öykü

L'Exil et le Royaume

1957

Büyüyen Taş

Bertan Onaran

Büyülüdağ

1995

75

öykü

L'Exil et le Royaume

1957

Büyüyen Taş

Bertan Onaran

De

1968

105

öykü

L'Exil et le Royaume

1957

Sürgün

Nihal Önol

Varlık

1973

240

deneme

Réflexions sur la peine capitale

1957

Ölüm Cezası Üzerine Düşünceler

Ali Sirmen

Alan

1986

180

deneme

Réflexions sur la peine capitale

1957

Yaratma Tehlikesi

Alper Bakım

Can

2021

48

deneme

Réflexions sur la peine capitale

1957

Sanatçı ve Çağı

Yıldırım Keskin

Bilgi

1965

57

önsöz

William Faulkner, Requiem pour une nonne

1957

William Faulkner: Rahip İçin Requiem

 

 

 

 

günce

Actuelles III, Chroniques algériennes, 1939-1958

1958

Yolculuk Günlükleri

Ramis Dara

Can

2022

128

günce

Actuelles III, Chroniques algériennes, 1939-1958

1958

Amerika Günlükleri

Oman Akınhay

Öteki

1992

88

konuşma

« Discours de Suède»

1958

"İsveç Konuşması"

 

 

 

 

önsöz

Jean Grenier, Les Îles, paru en 1933

1959

Jean Grenier: Adalar 

 

 

 

 

deneme

Albert Camus, écrits libertaires (1948-1960)

1960

Albert Camus, Özgürlükçü Yazılar (1948-1960) 

 

 

 

 

deneme

Carnets I, mai 1935-février 1942

1962

Defterler I, Mayıs 1935-Şubat 1942

Ümit Moran Altan

İthaki

2008

193

deneme

Carnets II, janvier 1942-mars 1951

1964

Defterler II, Ocak 1942-Mart 1951

Ümit Moran Altan

İthaki

2003

289

gezi

Pluies de New York93

1965

New York Rains 93

 

 

 

 

deneme

La Postérité du soleil, photographies de Henriette Grindat

1965

Güneşin Dolambaçları, Henriette Grindat'ın fotoğrafları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toplubasım

Tome I: La Mort heureuse

1971

Cilt I: Mutlu Ölüm 

Ramis Dara

Can

2022

152

toplubasım

Tome II: Paul Viallaneix, Le premier Camus suivi de Écrits de jeunesse d'Albert Camus

1971

Cilt II: Paul Viallaneix, İlk dönem Camus ve ardından Albert Camus'nün Günlük Yazıları

 

 

 

 

önsöz

Oscar Wilde, La Ballade de la geôle de Reading

1973

Oscar Wilde: Okuma Tutukevine Ballad

 

 

 

 

yazılar

Journaux de voyage

1978

Gezi Yazıları

 

 

 

 

toplubasım

Tome II : Fragments d'un combat (1938-1940) -articles d'Alger-Républicain, mars 1978, (ISBN 2-07-029949-X)95

1978

Cilt III: Savaşım Parçaları (1938-1940) (Alger-Républicain Makaleleri)

 

 

 

 

sinema uy.

L'Étranger par Luchino Visconti

1967

Yabancı, Yön. Luchino Visconti

 

 

 

 

toplubasım

Tome V : Albert Camus, œuvre fermée, œuvre ouverte?

1982

Cilt V: Albert Camus, Blinen ve Bilinmeyen Çalışmaları?

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Jean Grenier, Correspondance 1932-1960

1981

Albert Camus - Jean Grenier , Yazışmalar 1932-1960 ,

 

 

 

 

toplubasım

Tome IV: Caligula, version de 1941

1984

Cilt IV: Caligula, 1941 sürümü,

 

 

 

 

toplubasım

Tome VI: Albert Camus éditorialiste à L'Express (mai 1955-février 1958)

1987

Cilt VI: Başyazılar (L'Expresss Mayıs 1955-Şubat 1958)

 

 

 

 

deneme

Carnets III, mars 1951-décembre 1959

1989

Defterler 3, Mart 1951-Aralık 1959

Ümit Moran Altan

İthaki

2008

276

sinema uy.

La Peste, Luis Puenzo

1992

Veba, Yön. Luis Puenzo

 

 

 

 

roman

Le Premier Homme (roman autobiographique inachevé)

1994

İlk Adam (Bitmemiş özyaşamöyküsel roman)

Tahsin Yücel

Can

2022

312

toplubasım

Tome VII: Le Premier Homme (publié par sa fille), roman inachevé

1994

Cilt VII: İlk Adam (Kızı tarafından yayınlanan bitmemiş roman)

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Jean Sénac, Hamid Nacer-Khodja, Albert Camus-Jean Sénac ou le fils rebelle

2000

Albert Camus - Jean Sénac, Hamid Nacer-Khodja, Albert Camus-Jean Sénac ya da Başkaldıran Oğul

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Pascal Pia, Correspondance, 1939-1947

2000

Albert Camus - Pascal Pia , Yazışmalar 1939-1947

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Jean Grenier, Louis Guilloux : écriture autobiographique et carnets

2001

Albert Camus - Jean Grenier, Louis Guilloux: otobiyografik yazı ve defterler

 

 

 

 

toplubasım

Tome VIII: Camus à Combat, éditoriaux et articles d'Albert Camus (1944-1947)

2003

Cilt VIII: Camus à Combat (1944-1947), Makale ve düzenlemeler

 

 

 

 

oyun

L'Impromptu des philosophes (1947), pièce en un acte signée du pseudonyme d’Antoine Bailly

2006

Filozofların Doğaçlamaları (1947, Antoine Bailly takma adıyla)

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - René Char, Correspondance 1949-1959

2007

Yazışmalar 1946-1959

Orçun Türkay

Yapı Kredi

2015

224

çizgiroman

L'Hôte (nouvelle extraite du recueil L'Exil et le Royaume), illustré par Jacques Ferrandez 

2009

Sunucu (Sürgün ve Krallık'den kısa öykü), Res. Jacques Ferrandez 

 

 

 

 

çizgiroman

L'Étranger : adapté par Juan Carlos Kreimer, illustré par Julián Aron

2011

Yabancı: tarafından uyarlanan Düz. Juan Carlos Kreimer, Res. Julián Aron

 

 

 

 

çizgiroman

L'Étranger :illustré par José Munoz 

2012

Yabancı, Res. Jose Munoz

 

 

 

 

sinema uy.

Le Premier Homme par Gianni Amelio.

2012

İlk Adam, Yön. Gianni Amelio

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Michel Vinaver, S'engager ? Correspondance 1946-1957

2012

Albert Camus - Michel Vinaver, Katılıyor musunuz? Yazışmalar 1946-1957

 

 

 

 

gazete

Les Quatre Commandements du journaliste libre, manifeste censuré en 1939, publié pour la première fois par le quotidien Le Monde le 17 mars 2012

2012

Özgür Gazeteci İçin Dört Emir: Manifesto (1939), Aix-en-Provence Arşivleri (Le Monde, 2012)

 

 

 

 

çizgiroman

L'Étranger : illustré par Jacques Ferrandez

2013

Yabancı, Res. Jacques Ferrandez

 Belgin Çınar

Kurukafa 

2021 

136 

çizgiroman

Le Premier Homme : illustré par José Munoz

2013

İlk Adam, Res. José Munoz 

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Louis Guilloux, Correspondance 1945-1959

2013

Albert Camus - Louis Guilloux, Yazışmalar 1945-1959

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Roger Martin du Gard, Correspondance (1944-1958)

2013

Albert Camus - Roger Martin du Gard, Yazışmalar (1944-1958)

 

 

 

 

sinema uy.

L'Hôte, par David Oelhoffen

2014

Sunucu, Yön. David Oelhoffen

 

 

 

 

önsöz

Les hommes blessés à mort crient

2014

Erkekler Ağlayarak Öldü

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - André Malraux, Correspondance (1941-1959) et autres textes

2016

Albert Camus - André Malraux , Yazışmalar (1941-1959) ve diğer metinler

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Maria Casarès, Correspondance inédite (1944-1959)

2017

Albert Camus - Maria Casares, yayınlanmamış yazışma (1944-1959)

 

 

 

 

çizgiroman

Le Premier Homme: illustré par Jacques Ferrandez

2017

İlk Adam, Res. Jacques Ferrandez

 Işıl Özgüner

Kurukafa

 2021

184 

deneme

Le Soir républicain, 25 novembre 1939

2017

Cumhuriyet Gecesi (1939)

 

 

 

 

mektup

Albert Camus - Nicola Chiaromonte, Correspondance 1945-1959

2019

Albert Camus - Nicola Chiaromonte, Yazışmalar 1945-1959

 

 

 

 

mektup

Albert Camus, Louis Bénisti, Albert Camus, correspondance avec ses amis Bénisti, 1934-1958

2019

Albert Camus, Arkadaşı Bénisti ile Yazışmalar, 1934-1958

 

 

 

 

mektup

Albert Camus, Vctoria Ocampo correspondancia 1946-1959

2019

Albert Camus, Victoria Ocampo Yazışmalar, 1946-1959