(1876-1916, ABD)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

YAYIN YILI

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

SAYFA

tek öykü

"An Old Soldier's Story"

1894

"Eski Bir Askerin Hikayesi"

 

 

 

 

tek öykü

"Who Believes in Ghosts!"

1895

"Kim Hayaletlere İnanır!" 

 

 

 

 

tek öykü

"And 'FRISCO Kid Came Back"

1895

"Ve 'FRISCO' Çocuk Geri Döndü"

 

 

 

 

tek öykü

"Night's Swim In Yeddo Bay"

1895

"Yeddo Körfezi'nde Geceleri Yüzmek"

 

 

 

 

tek öykü

"One More Unfortunate"

1895

"Bir Talihsiz Daha"

 

 

 

 

tek öykü

"Sakaicho, Hona Asi And Hakadaki"

1895

"Sakayiçoo, Hona Asi ve Hakadaki"

 

 

 

 

tek şiir

Je Vis en Espoir

1897

Umutla Yaşıyorum

 

 

 

 

tek öykü

"A Klondike Christmas"

1897

"Klondike Noeli"

 

 

 

 

tek öykü

"Mahatma's Little Joke"

1897

"Mahatma'nın Küçük Şakası"

 

 

 

 

tek öykü

"O Haru"

1897

"Ey Haru"

 

 

 

 

tek öykü

"Plague Ship"

1897

"Veba Gemisi"

 

 

 

 

tek öykü

"The Strange Experience Of A Misogynist"

1897

"Bir Kadın Düşmanının Garip Deneyimi"

 

 

 

 

tek öykü

"Two Gold Bricks"

1897

"İki Altın Tuğla"

 

 

 

 

tek öykü

"The Devil's Dice Box"

1898

"Şeytanın Zar Kutusu"

 

 

 

 

tek öykü

"A Dream Image"

1898

"Bir Düş Görüntüsü"

 

 

 

 

tek öykü

"The Test: A Clondyke Wooing"

1898

"Deneme: Bir Clondyke Aşk İlanı"

 

 

 

 

tek öykü

"To the Man on Trail"

1898

"İz Üzerindeki Adama"

 

 

 

 

deneme

Through the Rapids on the Way to the Klondike

1899

Klondike'a Giderken Akıntılar Arasında

 

 

 

 

deneme

From Dawson to the Sea

1899

Dawson'dan Deniz'e 

 

 

 

 

tek şiir

A Heart

1899

Bir Yürek

 

 

 

 

tek şiir

He Chortled with Glee

1899

Glee ile Boğuldu

 

 

 

 

tek şiir

If I Were God

1899

Tanrı Olsaydım

 

 

 

 

tek öykü

"In a Far Country"

1899

"Uzak Bir Ülkede" Uzak Bir Ülkede

2007

Ayten Maden

Zigana

103

tek öykü

"In a Far Country"

1899

"Uzak Diyarlarda"

1995

İrfan Yalçın

Milliyet

133

tek öykü

"The King of Mazy May"

1899

"Mazy May'in Kralı"

 

 

 

 

tek öykü

"The End Of The Chapter"

1899

"Bölümün Sonu"

 

 

 

 

tek öykü

"The Grilling Of Loren Ellery"

1899

"Loren Ellery'in Izgarası"

 

 

 

 

tek öykü

"The Handsome Cabin Boy"

1899

"Yakışıklı Kabin Oğlanı"

 

 

 

 

tek öykü

"In The Time Of Prince Charley"

1899

"Prens Charley Zamanında"

 

 

 

 

tek öykü

"Old Baldy"

1899

"Yaşlı Baldy"

 

 

 

 

tek öykü

"The Men of Forty Mile"

1899

"Kırk Milin Adamları"

 

 

 

 

tek öykü

"Pluck and Pertinacity"

1899

"Koparma ve Kesinlik"

 

 

 

 

tek öykü

"The Rejuvenation of Major Rathbone"

1899

"Büyük Rathbone'un Gençleşmesi"

 

 

 

 

tek öykü

"The White Silence"

1899

"Beyaz Sessizlik ": Beyaz Sessizlik

2019

Aslı Aydın Katmer

Puslu

90

tek öykü

"A Thousand Deaths"

1899

"Bin Ölüm "

 

 

 

 

tek öykü

"Wisdom of the Trail"

1899

"İzsürüş Bilgeliği"

 

 

 

 

öykü

Son of the Wolf 

1900

Kurdun Oğlu

2022

Cihat Taşçıoğlu

Turkuvaz

176

öykü

Son of the Wolf 

1900

Kurt Dölü

2022

Mete Ergin

Yordam

192

öykü

Son of the Wolf 

1900

Kurdun Oğlu

2021

Mehmet Moralı

Alfa

192

öykü

Son of the Wolf 

1900

Kurdun Oğlu

2010

Deniz Tuncel

Cem

169

deneme

What Communities Lose by the Competitive System

1900

Yarışmacı Dizgede Kimler Yitirir?

 

 

 

 

deneme

The Impossibility of War

1900

Savaşın Olanaksızlığı

 

 

 

 

deneme

Phenomena of Literary Evolution

1900

Yazınsal Evrim Olgusu

 

 

 

 

deneme

A Letter to Houghton Mifflin Co.

1900

Houghton Mifflin Co.’ya Mektup

 

 

 

 

deneme

Husky, Wolf Dog of the North

1900

Husky, Kuzey'in Kurt Köpeği

 

 

 

 

tek öykü

"An Odyssey of the North"

1900

"Bir Kuzey Macerası"

2019

Selen Birce Yılmaz

Karbon

40

tek öykü

"An Odyssey of the North"

1900

"Bir Kuzey Macerası"

2019

Aydın Ekim Savran

Parodi

56

tek öykü

"An Odyssey of the North"

1900

"Bir Kuzey Macerası"

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

56

tek öykü

"The Son of the Wolf"

1900

"Kurdun Oğlu"

 

 

 

 

tek öykü

"Even unto Death"

1900

"Ölüme Bile"

 

 

 

 

tek öykü

"The Man with the Gash"

1900

"Kanatlı Adam"

 

 

 

 

tek öykü

"A Lesson In Heraldry

1900

"Hanedanlık Armaları Dersi"

 

 

 

 

tek öykü

"A Northland Miracle"

1900

"Bir Kuzey Yoksulluğu"

 

 

 

 

tek öykü

"Proper "GIRLIE""

1900

"Uygun 'GIRLIE' "

 

 

 

 

tek öykü

"Thanksgiving on Slav Creek"

1900

"Slav Deresi'nde Şükran Günü"

 

 

 

 

tek öykü

"Their Alcove"

1900

"Onların Kameriyesi"

 

 

 

 

tek öykü

"Housekeeping in the Klondike"

1900

"Klondike'da Kat Hizmetleri"

 

 

 

 

tek öykü

"Dutch Courage"

1900

"Hollandalı Cesareti"

 

 

 

 

tek öykü

"Where the Trail Forks"

1900

"İzin Çatallandığı Yerde"

 

 

 

 

öykü

Chris Farrington, Able Seaman

1901

Chris Farrington, Güçlü Denizci

 

 

 

 

öykü

The God of His Fathers & Other Stories

1901

Atalarının Tanrısı

2019

Mete Ergin

Yordam

224

öykü

The God of His Fathers & Other Stories

1901

Atalarının Tanrısı

2021

Mehmet Moralı

Alfa

204

öykü

The God of His Fathers & Other Stories

1901

Ataların Tanrısı

2011

Deniz Tuncel

Cem

176

deneme

Editorial Crimes –- A Protest

1901

Yayın Yönetmeni Suçları- Bir Karşı çıkma

 

 

 

 

tek şiir

Daybreak

1901

Şafak

 

 

 

 

tek şiir

Effusion

1901

Bereket

 

 

 

 

tek şiir

In a Year

1901

Bir Yılda 

 

 

 

 

tek şiir

Sonne

1901

Sone

 

 

 

 

tek öykü

"Hyperborean Brew"

1901

"Hiperborean Brew"?

 

 

 

 

tek öykü

"A Relic of the Pliocene"

1901

"Pliyosen Kalıntısı"

 

 

 

 

tek öykü

"The Lost Poacher"

1901

"Kaçak"- Ateş Yakmak

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"The God of His Fathers"

1901

"Atalarının Tanrısı"

 

 

 

 

tek öykü

""FRISCO Kid's" Story"

1901

"FRISCO' Çocuğun Öyküsü"

 

 

 

 

tek öykü

"The Law of Life"

1901

Midas'ın Müritleri

2021

Gizem Yiğit

Fol

112

tek öykü

"The Law of Life"

1901

"Hayatın Kanunu " Midas'ın Müritleri

2016

Fahri Öz

Kırmızı Kedi

114

tek öykü

"The Minions of Midas"

1901

"Midas'ın Köleleri" Midas'ın Müritleri

2016

Fahri Öz

Kırmızı Kedi

115

tek öykü

"The Minions of Midas"

1901

"Midas'ın Müritleri" Ateş Yakmak

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

roman

The Cruise of the Dazzler

1902

Denizin Çağrısı

2019

Şemsa Yeğin

Can

160

roman

The Cruise of the Dazzler

1902

Dazzler'in Çağrısı

2018

?

Zumer

144

roman

A Daughter of the Snows

1902

Karların Kızı

 

 

 

 

öykü

Children of the Frost

1902

Buzun Çocukları

2021

Mehmet Moralı

Alfa

198

öykü

Children of the Frost

1902

Soğuğun Çocukları

2010

Gönül Acar

Cem

160

deneme

Again the Literary Aspirant

1902

Yeniden Yazınsal Girişim

 

 

 

 

tek şiir

Where the Rainbow Fell 

1902

Gökkuşağının Düştüğü Yer 

 

 

 

 

tek öykü

"In the Forests of the North"

1902

"Kuzey Ormanlarında"

 

 

 

 

tek öykü

"The "Fuzziness" of Hoockla-Heen"

1902

"'Marcus O'Brien'in Gizem'i"- Ateş Çalmak

2019

Selen Birce Yılmaz

Karbon

69

tek öykü

"The Story of Keesh"

1902

"Keesh'in Öyküsü"

 

 

 

 

tek öykü

"Keesh, Son of Keesh"

1902

"Keesh'in Oğlu, Keesh"

 

 

 

 

tek öykü

"Nam-Bok, the Unveracious"

1902

"Yalancı, Nam-Bok"

 

 

 

 

tek öykü

"Li Wan the Fair"

1902

"Dürüst Li Wan"

 

 

 

 

tek öykü

"Lost Face"

1902

"Yüz Karası" Beyaz Sessizlik

2019

Aslı Aydın Katmer

Puslu

90

tek öykü

"Lost Face"

1902

"Yüz Karası" Midas'ın Müritleri

2016

Fahri Öz

Kırmızı Kedi

115

tek öykü

"Master of Mystery"

1902

"Gizlerin Efendisi"

 

 

 

 

tek öykü

"The Sunlanders"

1902

"Sunlanders"

 

 

 

 

tek öykü

"The Death of Ligoun"

1902

"Ligoun'un Ölümü"

 

 

 

 

tek öykü

"Moon-Face"

1902

"Ablak Suratlı Adam"-Ateş Yakmak

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"Diable—A Dog", renamed Bâtard in 1904

1902

Batard. “İyi Köpekler Kötü Köpekler ve Sert Topraklar” 1904'te Piç olarak yeniden adlandırıldı

2022 

Levent Cinemre 

 T. İş Bankası

72 

tek öykü

"To Build a Fire" (revised 1908)

1902

"Ateş Yakmak"- Ateş Yakmak

2019

Selen Birce Yılmaz

Karbon

69

tek öykü

"To Build a Fire" (revised 1908)

1902

"Ateş Yakmak 1 (1902)" (1908) Ateş Yakmak 2 (1908) Ateş Yakmak

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

64

tek öykü

"To Build a Fire" (revised 1908)

1902

"Ateş Yakmak"- Ateş Yakmak

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"To Build a Fire" (revised 1908)

1902

"Ateş Yakmak"

2002

Memet Fuat

Adam

111

tek öykü

"To Build a Fire" (revised 1908)

1902

"Ateş Yakmak"

1988

Nurten Tunç

Oda

191

tek öykü

"The League of the Old Men"

1902

"Yaşlı Adamlar Birliği"

 

 

 

 

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2022

Erol Erduran

Remzi

128

roman

The Call of the Wild

1903

Yabanın Çağrısı

2022

Aslı Konaç

Yapı Kredi

128

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2019

Sezen Kiraz

Bilgi

132

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2020

Mete Ergin

Yordam

128

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2020

Arzu Yazıcıoğlu

Pınar

104

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2018

Mehmet Can

Cem

120

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2019

Seçkin Selvi

Can

120

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2013

Nilgün Özcan

İthaki

110

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2021

Pelin Atayman

Bordo Siyah

96

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

112

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2004

Kenan Şahin

Sosyal

149

roman

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

2002

Nilgün Özcan

İthaki

110

roman

The Call of the Wild

1903

Ormandan Gelen Ses

1990

Nihal Önol

Altın

121

Vah

The Call of the Wild

1903

Vahşetin Çağrısı

1968

Seçkin Çağan

Kök

134

roman

The Kempton-Wace Letters (published anonymously, co-authored with Anna Strunsky)

1903

Kempton-Wace Mektupları (Anna Strunsky ile birlikte yazılmış,adsız yayınlanmıştır)

 

 

 

 

deneme

The People of the Abyss

1903

Doğu Yakası

2015

Nilüfer Dadandı Güler

Antik Dünya

320

deneme

The People of the Abyss

1903

Uçurum İnsanları

2019

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

288

deneme

The People of the Abyss

1903

Uçurum İnsanları

2015

Osman Çakmakçı

Alfa

272

deneme

The People of the Abyss

1903

Uçurum İnsanları

2014

Yiğit Yavuz

İletişim

222

deneme

The People of the Abyss

1903

Uçurum İnsanları

2010

Ali Şan

Cem

208

deneme

The People of the Abyss

1903

Altta Kalanlar

2003

Hüda Coşkun

Yalçın

199

deneme

The People of the Abyss

1903

Uçurum İnsanları

1968

Zeyyat Özalpsan

Gün

254

deneme

How I Became a Socialis

1903

Nasıl Sosyalist Oldum

 

 

 

 

tek şiir

The Song of the Flames

1903

Alevlerin Şarkısı

 

 

 

 

tek öykü

"The Dominant Primordial Beast"

1903

"Yaratığın Egemenliği"

 

 

 

 

tek öykü

"The One Thousand Dozen"

1903

"Binlerce Düzine"

 

 

 

 

tek öykü

"The Marriage of Lit-lit"

1903

"Işık Saçan Evlilik"

 

 

 

 

tek öykü

"The Shadow and the Flash"

1903

"Gölge ve Parıltı" Midas'ın Müritleri

2016

Fahri Öz

Kırmızı Kedi

115

tek öykü

"The Leopard Man's Story"

1903

"Leopar Adamın Öyküsü"

 

 

 

 

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2022

Esra Çakıruylası

Ötüken

287

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2021

Osman Çakmakçı

Alfa

432

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2019

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

384

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2019

Deniz Özmen

İletişim

499

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2019

Sezen Kiraz

Bilgi

400

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2021

Fadime Kahya

T. İş Bankası

376

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

2010

Deniz Tuncel

Cem

319

roman

The Sea-Wolf

1904

Deniz Kurdu

1975

Muhterem Selimoğlu

Cem

310

öykü

The Faith of Men and Other Stories

1904

İnsanın Sadakati

2010

Esra Dağhan Özbey

Cem

156

tek öykü

"Negore the Coward"

1904

"Korkağı Önemseme"

 

 

 

 

roman

The Game

1905

Kanlı Oyun

2019

Sinem Sabuncu

Zeplin

56

roman

The Game

1905

Oyun

2020

Mete Ergin

Yordam

80

deneme

The War of the Classes

1905

Sınıf Farkı

2014

?

Gece Kitaplığı

168

tek şiir

The Gift of God

1905

Tanrı'nın Armağanı

 

 

 

 

tek şiir

The Republican Battle-Hymn

1905

Cumhuriyetin Savaş-Tanrısı

 

 

 

 

tek şiir

When All the World Shouted my Name

1905

Tüm Dünya Adımı Bağırdığında

 

 

 

 

tek öykü

"All Gold Cañon

1905

"Altın Huzmesi"- Ateş Yakmak

2019

Selen Birce Yılmaz

Karbon

69

tek öykü

"Love of Life"

1905

Yaşama Azmi. Ateş Yakmak

2019

Levent Cinemre

T. İş Bankası

64

tek öykü

"Love of Life"

1905

Yaşama Azmi. San Francisco'nun Güneyi

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"The Sun-Dog Trail"

1905

"Güneş-Köpeğinin İzi"

 

 

 

 

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2022

Füsun Talay

Bilge Kültür Sanat

256

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2021

Cihat Taşçıoğlu

Turkuvaz

128

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2020

Handan Sağlanmak Arlı

Kırmızı Kedi

216

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2019

Mete Ergin

Yordam

272

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2019

Nil Tuna

Doğan Kitap

228

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2019

Zeynep S.Doğruer Koçak

Pınar

280

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2018

Erhan Akay

Öteki

252

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2022

Omca A. Korugan

Can

256

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2019

Ziya Celayiroğlu

Yapı Kredi

316

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2018

Handan S. Arlı

Kırmızı Kedi

284

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2016

Ayşe B. Dehni

Ayrıntı

288

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2015

Funda Murat

Kabalcı

244

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2011

Yiğit Yavuz

İletişim

238

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

264

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2019

Orhan Düz

İmge

285

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2010

Mehmet Can

Cem

228

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

2002

Ardan Tüzünsoy

İthaki

238

roman

White Fang

1906

Beyaz Diş

1971

Sönmez Ozanoğlu

Cem

183

öykü

Tales of the Fish Patro

1906

Balık Devriyesi Hikayeleri Ademden Önce -Balık Devriyesi Hikayeleri

2010

Gönül Acar

Cem

208

öykü

Moon-Face and Other Stories

1906

Ablak Yüzlü ve Diğer Öyküler

 

 

 

 

deneme

The Story of an Eyewitness

1906

Bir Görgü Tanığının Öyküsü

 

 

 

 

deneme

A Letter to Woman's Home Companion

1906

Kadının Ev Arkadaşına Bir Mektup

 

 

 

 

tek şiir

The Way of War

1906

Savaş Yolu

 

 

 

 

tek öykü

"The Apostate"

1906

"Alınteri"

2014

 

Gece kitaplığı

155

tek öykü

"Up the Slide"

1906

"Yükseliş"

 

 

 

 

tek öykü

"Planchette"

1906

Benekli. “İyi Köpekler Kötü Köpekler ve Sert Topraklar”

2022 

Levent Cinemre 

 T. İş Bankası

72 

tek öykü

"Planchette"

1906

"Benek"- Ateş Yakmak

2019

Selen Birce Yılmaz

Karbon

69

tek öykü

"Brown Wolf"

1906

Kahverengi Kurt. “İyi Köpekler Kötü Köpekler ve Sert Topraklar”

2022 

Levent Cinemre 

 T. İş Bankası

72 

roman

Before Adam

1907

Adem'den Önce

2020

Elif Zeynep Yıldırım

İthaki

184

roman

Before Adam

1907

Adem'den Önce

2019

Pınar Kür

Can

152

roman

Before Adam

1907

Adem'den Önce

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

160

roman

Before Adam

1907

Adem'den Önce Ademden Önce -Balık Devriyesi Hikayeleri

2010

Mehmet Can

Cem

208

roman

Before Adam

1907

Adem'den Önce

2021

Osman Çakmakçı

Alfa

160

roman

Before Adam

1907

Adem'den Önce

1971

Pınar Kür

Bilgi

172

öykü

Love of Life and Other Stories

1907

Yaşamak Hırsı

1961

Mehmet Harmancı

Varlık

94

anı

The Road

1907

Demiryolu Serserileri

2019

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

192

anı

The Road

1907

Haytalarla Çolpalar (Yol)

2019

Mete Ergin

Yordam

176

anı

The Road

1907

Yolda: Avare Günlüğü ve Diğer Hobo Hikayeleri

2016

Didem Bilgin

Altıkırkbeş

280

anı

The Road

1907

Demiryolu Serserileri

2021

Osman Çakmakçı

Alfa

206

anı

The Road

1907

Yol

2010

Ali Şan

Cem

166

anı

The Road

1907

Açlar Ordusu

2005

Hasan Beyazıt

Yalçın

181

anı

The Road

1907

Yol

2002

Celal Öner

Oda

155

anı

The Road

1907

Yol

1974

Mete Ergin

Cem

138

tek öykü

"Make Westing"

1907

"Batıya Git"

 

 

 

 

tek öykü

"Chased by the Trail"

1907

"İzin Peşinde"

 

 

 

 

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2022

Mehmet Kayıhan

İletişim

282

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2022

Ali Haluk İmeryüz

Yordam

320

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2019

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

360

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2018

Osman Çakmakçı

Alfa

340

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2018

Mustaf İ. Seyrek

Ayrıntı

288

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

336

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2015

Şemsa Yeğin

İthaki

312

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2012

Erhun Yücesoy

Can

312

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2010

Şerif Gürgen

Cem

286

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2003

Emin Türk Eliçin

Evrensel

243

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

2000

Hasan Beyazıt

Yalçın

298

roman

The Iron Heel

1908

Demir Ökçe

1967

Emin Türk Eliçin

Gün

284

tek öykü

"Trust"

1908

"Güven"

 

 

 

 

tek öykü

"A Curious Fragment"

1908

"Meraklı Bir Parça"

 

 

 

 

tek öykü

"Aloha Oe"

1908

"Aloha Oe"

 

 

 

 

tek öykü

"That Spot"

1908

"Bu Nokta"

 

 

 

 

tek öykü

"The Enemy of All the World"

1908

"Tüm Dünyanın Düşmanı"

 

 

 

 

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2022

Jülide Kayaş

Yabancı

472

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2019

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

528

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2019

Sezen Kiraz

Bilgi

516

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2019

Mete Ergin

Yordam

448

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2018

Osman Çakmakçı

Alfa

556

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2016

Deniz Öztürk

Öteki

448

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2019

Erhun Yücesoy

Can

496

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

528

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2020

Jülide Kayaş

İthaki

520

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2010

Yiğit Yavuz

İletişim

435

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

2010

Kaya Ersoy

Cem

424

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

1975

Gülen Fındıklı

Oda

373

roman

Martin Eden

1909

Martin Eden

1968

Mete Ergin

Varlık

568

tek öykü

"The House of Mapuhi"

1909

"Mapuhi'nin Evi" Midas'ın Müritleri

2016

Fahri Öz

Kırmızı Kedi

114

tek öykü

"Good-by, Jack"

1909

"Güle güle Jack"

 

 

 

 

tek öykü

"Samuel"

1909

"Samuel"

 

 

 

 

tek öykü

"South of the Slot"

1909

"San Francisco'nun Güneyi" San Francisco'nun Güneyi

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"The Chinago"

1909

"Çinago"- Ateş Yakmak

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"The Dream of Debs"

1909

"Debs Rüyası "

 

 

 

 

tek öykü

"The Madness of John Harned"

1909

"John Harned'in Çılgınlığı"

 

 

 

 

tek öykü

"The Seed of McCoy"

1909

"McCoy'un Tohumu"

 

 

 

 

tek öykü

"A Piece of Steak"

1909

"Bir Dilim Biftek" Bir Dilim Biftek

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

80

tek öykü

"A Piece of Steak"

1909

"Bir Kalem Pirzola" Gece Geçen Serseriler

2018

Deniz Tuncel, vd.

Cem

111

tek öykü

"Mauki"

1909

"Mauki"

 

 

 

 

tek öykü

"The Whale Tooth"

1909

"Balina Dişi"

 

 

 

 

roman

Burning Dayligh

1910

Yanan Gün

2021

Mete Ergin

Yordam

352

roman

Burning Dayligh

1910

Yanan Günışığı

2010

Ali Şan

Cem

336

roman

Burning Dayligh

1910

Yanan Gün

1966

Mete Ergin

Altın

399

öykü

Lost Face

1910

Yitik Yüz- San Francisco'nun Güneyi

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

deneme

Revolution, and other Essays

1910

Devrim

2014

 

Gece Kitaplığı

142

deneme

Revolution, and other Essays

1910

Devrim ve Diğer Yazılar

2010

Murat İnceayan

Cem

201

oyun

Theft

1910

Hırsızlık

 

 

 

 

tek öykü

"Goliath"

1910

"Goliath"

 

 

 

 

tek öykü

"The Unparalleled Invasion"

1910

"Eşsiz İstila"

 

 

 

 

tek öykü

"Told in the Drooling Ward"

1910

"Sarkık Koğuşta Anladım"?

 

 

 

 

tek öykü

"When the World was Young"

1910

"Dünya Gençken"

 

 

 

 

tek öykü

"The Terrible Solomons"

1910

"Dehşet Ülkesi"

1991

Kemal Kandaş

Oda

272

tek öykü

"The Inevitable White Man"

1910

"Beklenen Beyaz Adam"

 

 

 

 

tek öykü

"The Heathen"

1910

"Dinsiz"

 

 

 

 

tek öykü

"Yah! Yah! Yah!"

1910

"Yah! Yah! Yah!"

 

 

 

 

roman

Adventure

1911

Macera

2019

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

336

öykü

South Sea Tales

1911

Kızıl Veba Güney Denizi Hikayeleri

2010

Emek Ayşe vd.

Cem

227

öykü

South Sea Tales

1911

Güney Denizi Hikayeleri

2020

Fatih Yiğitler

Can

432

öykü

South Sea Tales

1911

Güney Denizi Hikayeleri (Pasifik Öyküleri 1)

2021

Mehmet Moralı

Alfa

190

öykü

When God Laughs and Other Stories

1911

Dönek

1994

Ahmet Goran

Yaba

173

öykü

When God Laughs and Other Stories

1911

Dönek

1963

Fikret Uray

Varlık

 

anı

The Cruise of the Snark

1911

Düş Ülkelerine Yolculuk

1990

Nuriye Yiğitler

Oda

231

tek şiir

In and Out

1911

Giriş ve Çıkış

 

 

 

 

tek şiir

The Mammon Worshippers

1911

Tutkulu Dualar

 

 

 

 

tek şiir

The Worker and the Tramp

1911

İşçi ve Serseri

 

 

 

 

tek öykü

"By the Turtles of Tasman"

1911

"Tasman Kaplumbağalarınca"

 

 

 

 

tek öykü

"The Mexican"

1911

"Meksikalı" Bir Dilim Biftek

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

80

tek öykü

"The Mexican"

1911

"Meksikalı" Meksikalı

2020

Şemsa Yeğin

Can

184

tek öykü

"The Mexican"

1911

"Meksikalı" Ateş Yakmak

2012

Nadiye R. Çobanoğlu

Yar

160

tek öykü

"The Mexican"

1911

"Genç Boksör"

2020

Saffet Günersel

Kırmızı Kedi

88

tek öykü

"The Mexican"

1911

Maç

2020

Giray Kemer

Karakarga

80

tek öykü

"The Mexican"

1911

"Boksör"

2003

A. Murat Ergen

Bulut

77

tek öykü

"War"

1911

"Savaş"

 

 

 

 

tek öykü

"The Unmasking of the Cad"

1911

"Cad'in Maskesini İndirme"

 

 

 

 

roman

The Scarlet Plague

1912

Kızıl Veba

2021

Levent Cinemre

T. İş Bankası

72

roman

The Scarlet Plague

1912

Kızıl Veba

2021

Göksu Göçhan

Yabancı

120

roman

The Scarlet Plague

1912

Kızıl Veba

2020

Göksu Göçhan

İthaki

104

roman

The Scarlet Plague

1912

Kızıl Veba

2020

Şirin Etik

Can

80

roman

The Scarlet Plague

1912

Kızıl Veba

2020

Perizat Urfalı

Lotus

110

roman

The Scarlet Plague

1912

Kızıl Veba

1997

Eray Canberk

Yalçın

127

öykü

The House of Pride & Other Tales of Hawaii

1912

Hawaii Öyküleri (Pasifik Öyküleri 3)

2021

Mehmet Moralı

Alfa

112

öykü

Smoke Bellew

1912

Alaska Kid

1995

Esat Nermi Erendor

Oda

200

öykü

A Son of the Sun

1912

Güneşin Oğlu

2021

Fatih Yiğitler

Can

64

öykü

A Son of the Sun

1912

Güneşin Oğlu

2019

Aslı Aydın Katmer

Puslu

90

öykü

A Son of the Sun

1912

Güneşin Oğlu: Beyaz Sessizlik

2019

Aslı Gizem Korkmaz

Zeplin

88

öykü

A Son of the Sun

1912

Güneşin Oğlu (Pasifik Öyküleri 2)

2021

Mehmet Moralı

Alfa

224

öykü

A Son of the Sun

1912

Kaptan David Grief

2000

Bora Dursun

Beyaz Balina

223

öykü

A Son of the Sun

1912

Güneş Çocuğu

1963

Bülent Özon

Remzi

227

tek şiir

He Never Tried Again

1912

Bir Daha Hiç Denemedi 

 

 

 

 

tek şiir

My Confession

1912

İtirafım

 

 

 

 

tek şiir

The Socialist's Dream

1912

Sosyalistin Düşü

 

 

 

 

tek şiir

Too Late

1912

Çok Geç

 

 

 

 

tek öykü

"The Scarlet Plague"

1912

"Kızıl Veba" ve Güney Denizi Hikayeleri

2010

Emek Ayşe vd.

Cem

227

tek öykü

"The Scarlet Plague"

1912

"Kızıl Veba"

2019

Büşra Balcan

Zeplin

80

tek öykü

"The Scarlet Plague"

1912

"Kızıl Veba" Geleceğin Öyküleri

2003

Cevat Ulkut

Morpa

160

tek öykü

"The Scarlet Plague"

1912

"Kıyametten Sonra"

1999

Zühtü Bayar

Broy

176

tek öykü

"The Captain of the Susan Drew"

1912

"Susan Drew'ün Kaptanı"

 

 

 

 

tek öykü

"The Sea-Farmer"

1912

"Deniz Çiftçisi"

 

 

 

 

tek öykü

"The Feathers of the Sun"

1912

"Güneşin Oğlu": Beyaz Sessizlik

2019

Aslı Aydın Katmer

Puslu

90

tek öykü

"The Prodigal Father"

1912

"Savurgan Baba"

 

 

 

 

roman

The Abysmal Brute

1913

Direniş

2015

Metin İlkin

Oda

158

roman

The Abysmal Brute

1913

Şampiyon

2014

 

Gece kitaplığı

155

roman

The Valley of the Moon

1913

Ay Vadisi

1994

Zaven Biberyan

Oda

448

öykü

The Night Born

1913

Gece Geçen Serseriler ve Kısa Hikayeler

2018

Deniz Tuncel, vd.

Cem

111

öykü

The Night Born

1913

Gece Doğan

2003

Tomurcuk B. Erzik

Yalçın

199

anı

John Barleycorn

1913

John Barleycorn

2022

Levent Cinemre

T. İş Bankası

288

anı

John Barleycorn

1913

John Barleycorn

2019

Mete Ergin

Yordam

240

anı

John Barleycorn

1913

İntihar

2018

Sedat Kaplan

Siyah Beyaz

231

anı

John Barleycorn

1913

Bir Alkoliğin Anıları (John Barleycorn)

2018

Osman Çakmakçı

Bordo Siyah

216

anı

John Barleycorn

1913

Bir Alkoliğin Anıları (John Barleycorn)

2015

Osman Çakmakçı

Alfa

264

anı

John Barleycorn

1913

John Barleycorn

2010

Ali Şan

Cem

256

tek şiir

Abalone Song

1913

Abalone Şarkısı

 

 

 

 

tek şiir

Cupid's Deal

1913

Cupid Sözleşmesi

 

 

 

 

tek şiir

George Sterling

1913

George Sterling

 

 

 

 

tek şiir

His Trip to Hades

1913

Hades'e Yolculuk

 

 

 

 

tek şiir

Hors de Saison

1913

Sezon Dışı

 

 

 

 

tek şiir

Memory

1913

Anımsama

 

 

 

 

tek şiir

Moods

1913

Ruh Durumu

 

 

 

 

tek şiir

The Lover's Liturgy

1913

Sevgililerin Toplumu

 

 

 

 

tek şiir

Weasel Thieves

1913

Gelincik Hırsızları

 

 

 

 

tek öykü

"Samuel"

1913

"Samuel"

 

 

 

 

tek öykü

"The Sea-Gangsters"

1913

"İstiridye Korsanları"

2019

Mete Ergin

Yordam

160

tek öykü

"The Sea-Gangsters"

1913

"İstiridye Korsanları"

2003

Saner Yıldız

Oda

127

roman

The Mutiny of the Elsinore

1914

Elsinore'da İsyan

2010

Mehmet Can

Cem

268

öykü

The Strength of the Strong

1914

En güçlü

 

 

 

 

deneme

Mexico's Army and Ours

1914

Meksika Ordusu ve Bizimkiler

 

 

 

 

deneme

Lawgivers

1914

Yasakoyuculur

 

 

 

 

deneme

Our Adventures in Tampico

1914

Tampico'daki Serüvenlerimiz

 

 

 

 

deneme

Stalking the Pestilence

1914

Zararlıların Sinsilikleri

 

 

 

 

deneme

The Red Game of War

1914

Savaşın Kızıl Oyunu

 

 

 

 

deneme

The Trouble Makers of Mexico

1914

Meksikalı Devrimci

1998

Metin İlkin

Berfin

166

deneme

With Funston's Men

1914

Funston'lularla

 

 

 

 

tek şiir

And Some Night

1914

Ve Bir Gece 

 

 

 

 

tek şiir

Ballade of the False Love

1914

Sahte Sevgili Baladı

 

 

 

 

tek şiir

Homeland

1914

Yurt

 

 

 

 

tek şiir

My Little Palmist

1914

Küçük Falcım

 

 

 

 

tek şiir

Rainbows End

1914

Gökkuşağının Sonu

 

 

 

 

tek şiir

The Klondyker's Dream

1914

Klondyker'in Düşü

 

 

 

 

tek şiir

Your Kiss

1914

Senin Öpücüğün

 

 

 

 

tek öykü

"The Strength of the Strong"

1914

"En Güçlü"

 

 

 

 

tek öykü

"Told in the Drooling Ward"

1914

"Sarkık Koğuşta Anladım" ?

 

 

 

 

roman

The Star Rover (published in England as The Jacket)

1915

Yıldız Gezgini (İngiltere'de Ceket olarak yayınlandı)

2021

Fadime Kahya

T. İş Bankası

344

oyun

Daughters of the Rich: A One Act Play

1915

Zengin Kızları: Tek Perdelik Oyun

 

 

 

 

tek şiir

Gold

1915

Altın

 

 

 

 

tek şiir

Of Man of the Future

1915

Geleceğin İnsanı

 

 

 

 

tek şiir

Oh You Everybody's Girl

1915

Sen, Herkesin Kızı

 

 

 

 

tek şiir

On the Face of the Earth You are the One

1915

Dünya Yüzünde Sen Biriciksin

 

 

 

 

tek şiir

The Return of Ulysses

1915

Ulysses'in Dönüşü

 

 

 

 

tek şiir

Tick! Tick! Tick!

1915

Tık! Tık! Tık!

 

 

 

 

roman

The Little Lady of the Big House

1916

Büyük Evin Küçük Hanımefendisi

2018

Dilek B. Cenkciler

Maya Kitap

320

öykü

The Turtles of Tasman

1916

Tasman Kaplumbağaları

 

 

 

 

oyun

The Acorn Planter: A California Forest Play

1916

Meşe Palamudu Dikicisi: Bir Kaliforniya Orman Oyunu

 

 

 

 

tek şiir

Republican Rallying Song

1916

Cumhuriyet Toplanma Çağrısı

 

 

 

 

tek şiir

The Sea Sprite and the Shooting Star

1916

Deniz Perisi ve Kayan Yıldız

 

 

 

 

tek öykü

"The Hussy"

1916

"Orospu"

 

 

 

 

roman

Jerry of the Islands

1917

Tanrılar ve Köpekler

2019

Şebnem Topuz

Dedalus

256

roman

Jerry of the Islands

1917

Tanrılar ve Köpekler

2014

Orhan Düz vd.

Arkadaş

120

roman

Michael, Brother of Jerr

1917

Katıksız Sevgi

2019

Şemsa Yeğin

Can

368

roman

Michael, Brother of Jerr

1917

Sevginin Katıksızı

2018

Stenay Çağatay

Öteki

336

roman

Michael, Brother of Jerr

1917

Sevginin Katıksızı

2003

Şemsa Yeğin

Payel

300

öykü

The Human Drift

1917

Sürüklenenler

 

 

 

 

tek öykü

"Like Argus of the Ancient Times"

1917

"Eski Zamanların Argus'u Gibi"

 

 

 

 

tek öykü

"Jerry of the Islands"

1917

Sevgili Jerry

2014

Nuriye Yiğitler

Arkadaş

120

öykü

The Red One

1918

Kızıl

 

 

 

 

tek öykü

"The Red One"

1918

"Kızıl"

 

 

 

 

tek öykü

"Shin-Bones"

1918

"İncik Kemikleri"

 

 

 

 

öykü

On the Makaloa Mat

1919

Makaloe Hasırı Üzerinde (Pasifik Öyküleri 4)

2021

Mehmet Moralı

Alfa

210

tek öykü

"The Bones of Kahekili"

1919

"Kahekili'nin Kemikleri"

 

 

 

 

roman

Hearts of Three (novelization of a script by Charles Goddard)

1920

Üç Çatallı Yürek (Charles Goddard tarafından yazılmış bir senaryo romanı)

 

 

 

 

öykü

Dutch Courage and Other Stories

1922

Hollandalı Cesareti ve Diğer Öyküler

 

 

 

 

roman

The Assassination Bureau, Ltd (left half-finished, completed by Robert L. Fish)

1963

Suikast Bürosu

2022

Erdem Hürer

Koridor

206

roman

The Assassination Bureau, Ltd (left half-finished, completed by Robert L. Fish)

1963

Suikast Bürosu

2021

İnci Katırcı

Yabancı

224

roman

The Assassination Bureau, Ltd (left half-finished, completed by Robert L. Fish)

1963

Suikast Bürosu

2019

İnci Katırcı

İthaki

232

roman

The Assassination Bureau, Ltd (left half-finished, completed by Robert L. Fish)

1963

Cinayet Şirketi

2022

Şahan Nuhoğlu

Alfa

230

roman

The Assassination Bureau, Ltd (left half-finished, completed by Robert L. Fish)

1963

Suikast Bürosu

2021

Ahmet Bora Pekiner

Can

224

derleme

 

 

Seçilmiş Öyküler

2012

Murat İnhceayan, vd.

Cem

456

derleme

 

 

Bana Göre Hayatın Anlamı

2009

Yiğit Yavuz

İmge

223

deneme

 

 

En İçten Devrimci Duygularımla

2022

Nezaket Altıntaş

Kafekültür

80