(1905-1980, Fransa)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

ÖZGÜN YAPIT

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

felsefe

L'Imagination

1936

İmgelemek

 

 

 

 

felsefe

La Transcendance de l'Ego

1936

Egonun Aşkınlığı

Serdar Rıfat Kırkoğlu

Hil

2016

96

felsefe

La Transcendance de l'Ego

1936

Öznellik Nedir?

İnci Malak Uysal

Can

2018

152

roman

La Nausée

1938

Bulantı

Selahattin Hilav

Can

2019

264

roman

La Nausée

1938

Bulantı

Erdoğan Alkan

Oda

1995

239

roman

La Nausée

1938

Bulantı

Selahattin Hilav

Ataç

1964

183

felsefe

Esquisse d'une théorie des émotions

1938

Heyecanlar Üzerine Bir Kuram Taslağı

Kenan Sarıalioğlu

Kırmızı Kedi

2018

75

öykü

Le Mur

1939

Duvar. Bir Yöneticinin Çocukluğu

Eray Canberk

Can

2021

104

öykü

Le Mur

1939

Duvar

Eray Canberk

Can

2019

221

öykü

Le Mur

1939

Duvar. Gizlilik

Eray Canberk

Habora

1970

230

öykü

Le Mur

1939

Duvar

Nihal Önol

Varlık

1974

128

oyun

Bariona, ou le Fils du tonnerre

1940

Bariona ya da Gök Gürültüsü Oğlu

 

 

 

 

felsefe

L'Imaginaire

1940

İmgelem

Alp Tümertekin

İthaki

2017

144

oyun

Les Mouches

1943

Sinekler

Selahattin Hilav

Dönem

1965

78

felsefe

L'Être et le Néant « essai d'ontologie phénoménologique »

1943

Varlık ve Hiçlik: "Fenomenolojik Ontoloji Denemesi"

T. Ilgaz/ G. Ç. Eksen

İthaki

2022

752

senaryo

Typhus 

1943

Typhus

 

 

 

 

oyun

Huis clos

1944

Gözaltında

 

 

 

 

yazınbilim

La République du Silence

1944

Sessizlik Cumhuriyeti

 

 

 

 

roman

L'Âge de raison

1945

Özgürlük Yolları 1. Akıl Çağı

Gülseren Devrim

Can

2021

437

roman

L'Âge de raison

1945

Özgürlük Yolları 1. Akıl Çağı

Gülseren Devrim

Nobel

1965

418

roman

L'Âge de raison

1945

Uyanış

N. Arıkan/ E. Sunar

Altın

1965

414

roman

Le Sursis

1945

Özgürlük Yolları 2.Yaşanmayan Zaman

Gülseren Devrim

Can

2021

528

roman

Le Sursis

1945

Özgürlük Yolları 2.Yaşanmayan Zaman

Gülseren Devrim

Nobel

1966

460

roman

Le Sursis

1945

Bekleyiş

N. Arıkan/ E. Sunar

Altın

1965

420

roman

La Mort dans l'âme

1945

Özgürlük Yolları 3. Yıkılış

Gülseren Devrim

Can

2019

439

roman

La Mort dans l'âme

1945

Özgürlük Yolları 3. Yıkılış

Gülseren Devrim

Nobel

1965

415

roman

La Mort dans l'âme

1945

Tükeniş

Haluk Dedehayır

Altın

1965

397

felsefe

L'existentialisme est un humanisme

1945

Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır

Asım Bezirci

Dönem

1964

78

oyun

La Putain respectueuse

1946

Saygılı Yosma

Orhan Veli Kanık

Ataç

1965

48

oyun

Morts sans sépulture

1946

Mezarsız Ölüler

Adalet Ağaoğlu

Meydan Sahnesi

1962

82

siyaset

Réflexions sur la question juive

1946

Yahudi Düşmanı. Antisemitin Portresi

 Emin Türk Eliçin

Salyangoz

2008

184

siyaset

Réflexions sur la question juive

1946

Yahudi Sorunu

Serap Yeşiltuna

İleri

2005

128

siyaset

Réflexions sur la question juive

1946

Yahudilik Sorunu

 Emin Türk Eliçin

Ataç

1965

92

deneme

Situations I

1947

Durumlar I (Yabancı'nın Açıklaması)

Bertan Onaran

De

1965

112

yazınbilim

Baudelaire

1947

Baudelaire

Alp Tümertekin

İthaki

2017

160

yazınbilim

Baudelaire

1947

Baudelaire

Bertan Onaran

Payel

1997

124

yazınbilim

Baudelaire

1947

Baudelaire

Bertan Onaran

De

1964

173

senaryo

Les jeux sont faits

1947

İş İşten Geçti

Zübeyir Bensan

Varlık

2008

143

sinema uyarlama

Les jeux sont faits de Jean Delannoy

1947

İş İşten Geçti, Yön. Jean Delannoy

 

 

 

 

oyun

Les Mains sales

1948

Kirli Eller 

Berin Nadi

İzlem

1965

112

deneme

Situations II 

1948

Durumlar II 

 

 

 

 

yazınbilim

Qu'est-ce que la littérature? 

1948

Edebiyat Nedir?

Bertan Onaran

Can

2018

176

yazınbilim

Qu'est-ce que la littérature? 

1948

Edebiyat Nedir?

Bertan Onaran

De

1967

151

senaryo

L'Engrenage

1948

Dişli 

 

 

 

 

deneme

Situations III 

1949

Durumlar III 

 

 

 

 

siyaset

Entretiens sur la politique avec David Rousset (1949)

1949

Sanat, Felsefe ve Politika Üzerine Söyleşiler

Ferit Edgü

Çan

1968

128

oyun

Le Diable et le Bon Dieu

1951

Şeytan ve Yüce Tanrı

Eray Canberk

Atay

1964

168

yazınbilim

Saint Genet, comédien et martyr

1952

Aziz Genet, Oyuncu ve Şehit

 

 

 

 

sinema uyarlama

La P..... respectueuse de Charles Brabant et Marcello Pagliero

1952

La P ..... Charles Brabant ve Marcello Pagliero'ya Saygıyla

 

 

 

 

siyaset

L'Affaire Henri Martin : Commentaire de Jean-Paul Sartre (Collectif)

1953

Henry Martin Davası: Jean-Paul Sartre Yorumu (Ortak kitap)

 

 

 

 

sinema uyarlama

Les Orgueilleux d'Yves Allégret

1953

Gururlu, Yön. Yves Allégret

 

 

 

 

oyun

Kean

1954

Kean

 

 

 

 

sinema uyarlama

Huis Clos de Jacqueline Audry

1954

Gizli El, Yön. Jacqueline Audry

 

 

 

 

oyun

Nekrassov 

1955

Nekrassov 

 

 

 

 

felsefe

Existentialisme et émotions humaines

1957

Varoluşçuluk.

Asım Bezirci

Say

2022

128

felsefe

Existentialisme et émotions humaines

1957

Varoluşçuluk. Materyalizm ve Devrim

Emin Türk Eliçin

Ataç

1967

106

felsefe

Questions de méthode

1957

Yöntem Araştırmaları

Serdar Rıfat Kırkoğlu

Can

2022

176

felsefe

Questions de méthode

1957

Yöntem Araştırmaları

Serdar Rıfat Kırkoğlu

Kabalcı

1998

186

felsefe

Questions de méthode

1957

Yöntem Araştırmaları

Serdar Kırkoğlu

Yazko

1981

190

senaryo

Les Sorcières de Salem (d'après la pièce éponyme d'Arthur Miller)

1957

Salem Cadıları (Arthur Miller'ın isimsiz oyunundan sonra)

 

 

 

 

oyun

Les Séquestrés d'Altona

1959

Altona Mahpusları

Işık M. Noyan

İthaki

2005

366

oyun

Les Séquestrés d'Altona

1959

Altona Mahpusları

Mahmut S. Kılıçcı

Dönem

1965

145

felsefe

Critique de la raison dialectique I : Théorie des ensembles pratiques

1960

Diyalektik Aklın Eleştirisi I: Pratik Kümeler Teorisi

 

 

 

 

röportaj

Sartre on Cuba

1961

Küba

Şahin Alpay

Anadolu

1968

239

sinema uyarlama

Freud, passions secrètes (Freud, the Secret Passion) de John Huston

1962

Freud: Gizli Tutku, Yön John Huston

 

 

 

 

sinema uyarlama

Les Séquestrés d'Altona (I Sequestrati di Altona) de Vittorio De Sica

1962

Altona Mahkumları (I Sequestrati di Altona) Yön. Vittorio De Sica

 

 

 

 

özyaşam

Les Mots 

1964

Sözcükler

Selahattin Hilav

Can

2018

192

özyaşam

Les Mots 

1964

Sözcükler

Bertan Onaran

De

1969

191

deneme

Situations IV

1964

Durumlar IV (Estetik Üzerine Denemeler)

Mehmet Yılmaz

Doruk

1997

130

deneme

Situations V 

1964

Durumlar V

 

 

 

 

deneme

Situations VI 

1964

Durumlar VI

 

 

 

 

oyun

Les Troyennes (adaptation d'Euripide, 1965)

1965

Les Troyalılar (Euripides'ten uyarlanmıştır)

 

 

 

 

deneme

Situations VII 

1965

Durumlar VII

 

 

 

 

siyaset

Les Communistes ont peur de la revolution

1968

Komünistler Devrimden Korkuyor

Şiar Yalçın

Öncü

1969

46

oyun

L'Engrenage

1969

Siyaset Çarkı

Güzin Sayar

Ataç

1969

128

yazınbilim

L'Idiot de la famille sur Flaubert

1971-1972

Aile Budalalığı, Flaubert Üzerine

 

 

 

 

deneme

Situations VIII 

1972

Durumlar VIII

 

 

 

 

deneme

Situations IX 

1972

Durumlar IX

 

 

 

 

siyaset

Plaidoyer pour les intellectuels

1972

Entelektüellerin Savunuculuğu

 

 

 

 

yazınbilim

Un théâtre de situations

1973

Durum tiyatrosu

 

 

 

 

siyaset

On a raison de se révolter avec Pierre Victor et Philippe Gavi

1974

Ayaklanma Hakkımız Var (Pierre Victor ve Philippe Gavi ile)

 

 

 

 

yazınbilim

Critiques littéraires

1975

Yazınsal Denemeler

Bertan Onaran

Payel

1984

140

yazınbilim

Critiques littéraires

1975

Yazınsal Eleştiriler (Yabancı'nın Açıklaması)

Bertan Onaran

De

1965

112

yazınbilim

Critiques littéraires

1975

Yazınsal Eleştiriler (Sartre-Camus Çatışması)

Bertan Onaran

İzlem

1965

171

deneme

Situations X 

1976

Durumlar X

 

 

 

 

röportaj

L'Espoir maintenant, les entretiens de 1980 (avec Benny Lévy)

1980

Şimdi Umut: 1980 Söyleşileri

Serdar Rıfat Kırkoğlu

Hil

2017

111

röportaj

L'Espoir maintenant, les entretiens de 1980 (avec Benny Lévy)

1980

Sartre Sartre'ı Anlatıyor

Turhan Ilgaz

Yapı Kredi

1993

79

mektup

Lettres au Castor et à quelques autres, tome I et II

1983

Kunduz ve Diğer Birkaç Kişiye Mektuplar, cilt I ve II

 

 

 

 

felsefe

Cahiers pour une morale

1983

Ahlaki Defterler

 

 

 

 

günce

Carnets de la drôle de guerre - Septembre 1939-mars 1940

1983-1995

Tuhaf Savaşın Güncesi- Eylül 1939-1940 Mart 

Z. Zühre İlkgelen

İthaki

2006

548

senaryo

Le Scénario Freud 

1984

Freud Senaryosu (1984)

 

 

 

 

felsefe

Critique de la raison dialectique II : L'intelligibilité de l'histoire

1985

Diyalektik Aklın Eleştirisi II: Tarihin Anlaşılabilirliği

 

 

 

 

yazınbilim

Mallarmé, la lucidité et sa face d'ombre

1986

Mallarmé, Saydam ve Karanlık Yanları

 

 

 

 

felsefe

Vérité et Existence

1989

Doğruluk ve Varlık

 

 

 

 

anı

La Reine Albemarle, ou le Dernier touriste

1991

Kraliçe Albemarle veya Son Turist

 

 

 

 

siyaset

 

 

Çağımızın Gerçekleri

S. Eyüboğlu/ V. Günyol

Çan

1973

111

oyun

 

 

Toplu Oyunlar

Işık M. Noyan

İthaki

2007

726

oyun

 

 

Toplu Oyunlar 2

Işık M. Noyan

İthaki

2015

645

deneme

 

 

Aydınlar Üzerine

Aysel Bora

Can

2019

104

söyleşi

 

 

Sartre ile Sartre Hakkında

Yücel Göktürk

Metis

2017

96