(1903-1987, Belçika/ABD)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

TÜR

KİTAP ADI (ÖZGÜN)

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

KİTAP ADI (TÜRKÇE)

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

şiir

Le Jardin des chimères

1921

Chimeras Bahçesi

 

 

 

 

şiir

Les dieux ne sont pas morts

1922

Tanrılar ölmedi

 

 

 

 

roman

Alexis ou le Traité du vain combat (au Sans Pareil)

1929

Alexis ya da Beyhude Mücadelenin Kitabı

Sosi Dolanoğlu

Metis

2019

96

roman

La Nouvelle Eurydice

1931

Yeni Eurydice

 

 

 

 

deneme

Pindare

1932

Pindare

 

 

 

 

roman

Denier du rêve

1934

Düş Parası

Rosa Hakmen

Metis

2015

139

roman

La mort conduit l'attelage

1934

Ölüm takımı yönlendirir

 

 

 

 

şiir

Feux

1936

Ateşler

Sosi Dolanoğlu

Metis

2021

120

çeviri

Les Vagues, de Virginia Woolf

1937

Virginia Woolf'un Dalgalar'ı

 

 

 

 

deneme

Les Songes et les Sorts

1938

Rüya ve Kader

Rosa Hakmen

Yapı Kredi

2008

134

novella

 Nouvelles orientales

1938

Doğu Öyküleri

Hür Yümer

Adam

2004

130

novella

 Nouvelles orientales

1938

Doğu Öyküleri

Hür Yümer

Helikopter

2018

112

roman

Le Coup de grâce

1939

Bir Ölüm Bağışlamak

Hür Yümer

Adam

2000

88

roman

Le Coup de grâce

1939

Bir Ölüm Bağışlamak

Hür Yümer

Helikopter

2021

94

çeviri

Ce que savait Maisie, d'Henry James

1947

Henry James'in Maissie Ne Biliyordu?

 

 

 

 

roman

Mémoires d'Hadrien

1951

Hadrianus'un Anıları

Nili Bilkur

Adam

1992

278

roman

Mémoires d'Hadrien

1951

Hadrianus'un Anıları

Nili Bilkur

Helikopter

2017

320

oyun

Électre ou la Chute des masques

1954

Electra veya maskelerin Yıkılışı

 

 

 

 

şiir

Les Charités d'Alcippe

1956

Alcippe'in Hayır İşleri (Sihirli Flüt, Liège, şiir)

 

 

 

 

çeviri

Présentation critique de Constantin Cavafy 1863-1933)

1958

Konstantin Kavafis'in Eleştirel Sunumu,Tüm Şiirleri

 

 

 

 

deneme

 Sous bénéfice d'inventaire

1962

Envanterden Yararlanma

 

 

 

 

deneme

Ah, mon beau château (étude historique sur le château de Chenonceau)

1962

Ah, güzel kalem ( Chenonceau kalesinde yapılan tarihi çalışma)

 

 

 

 

oyun

 Le Mystère d'Alceste

1963

Alceste'nin Gizemi

 

 

 

 

oyun

Qui n'a pas son Minotaure?

1963

Kimin Minotaur'u yok?

 

 

 

 

öykü

Comment Wang-Fô fut sauvé

1983

Wang-Fo Nasıl Kurtarıldı?

 

 

 

 

çeviri

Hortense Flexner, suivi de poèmes choisis

1964

Hortense Flexner , Seçme Şiirler

 

 

 

 

çeviri

Fleuve profond, sombre rivière

1964

Derin nehir, kara nehir (Zenci Şiiri)

 

 

 

 

roman

L'Œuvre au noir

1968

Zenon

Müntekim Ökmen

Adam

1998

328

çeviri

Présentation critique d'Hortense Flexner, choix de poèmes

1969

Hortense Flexner’in Eleştirel Sunumu, Seçilmiş Şiirler

 

 

 

 

konuşma

Réception

1971

Fransız Dili ve Edebiyatı Kraliyet Akademisi Kabul Konuşması

 

 

 

 

oyun

Théâtre I (Rendre à César, la Petite Sirène et le Dialogue dans le marécage)

1971

Tiyatro I (Bataklıkta Sezar, Küçük Deniz Kızı ve Diyaloga Dönüş)

 

 

 

 

oyun

Théâtre II (Électre ou la chute des masques, Le Mystère d'Alceste et Qui n'a pas son Minotaure?)

1971

Tiyatro II ( Electra veya Düşen Maskeler , Alceste Gizemi ve Kimin Minotaur'u Yok?)

 

 

 

 

söyleşi

Entretiens Marguerite Yourcenar et Patrick de Rosbo

1972

Patrick de Rosbo ile Söyleşiler

 

 

 

 

öykü

Le Labyrinthe du monde. I, Souvenirs pieux 

1974

Dünyanın Labirenti. Ben, Dindar Anılar

 

 

 

 

öykü

Le Labyrinthe du monde. II, Archives du Nord

1977

Dünya Labirenti. II, Kuzey Arşivleri

 

 

 

 

çeviri

La Couronne et la Lyre (anthologie de poèmes traduits du grec ancien)

1979

Taç ve Lir

 

 

 

 

söyleşi

Les Yeux ouverts : entretiens avec Marguerite Yourcenar de Matthieu Galey

1980

Açık Gözler (Matthieu Galey)

Ayten Er

Doruk

2008

391

deneme

Mishima ou la Vision du vide

1980

Mishima ya da Boşluk Algısı

Haldun Bayrı

Can

2011

112

konuşma

Discours de réception de Madame Marguerite Yourcenar à l'Académie française

1981

Fransız Akademisi'ndeki Bayan Marguerite Yourcenar'ın konuşması

 

 

 

 

roman

Anna, soror

1981

Anna, Soror

 

 

 

 

öykü

Comme l'eau qui coule (Anna, soror…, Un homme obscur, Une belle matinée)

1982

Akan Su Gibi

Muhittin Karkın

İletişim

1997

251

kaynakça

Œuvres romanesques (Bibliothèque de la Pléiade)

1982

Romantik Yapıtlar (Pléiade Kütüphanesi)

 

 

 

 

konferans

« ... Si nous voulons encore essayer de sauver la Terre »

1982

“... Eğer Hâlâ Dünyayı kurtarmayı denemek istiyorsak”

 

 

 

 

deneme

Sur quelques thèmes érotiques et mystiques de la Gita-Govinda - L'Andalousie ou les Hespérides

1982

Gita-Govinda

 

 

 

 

çeviri

Le Coin des « Amen » de James Baldwin

1983

James Baldwin'de Amin'in Sınırları

 

 

 

 

deneme

Le temps, ce grand sculpteur

1983

Zaman, Şu Büyük Yontucu

 

 

 

 

şiir

Blues et Gospels

1984

Blues and Gospels

 

 

 

 

çeviri

Cinq Nô moderne de Yukio Mishima

1984

Beş Çağdaş No ileYukio Mishima

 

 

 

 

şiir

Les Charités d'Alcippe

1984

Alcippe Hayır Kurumları

 

 

 

 

masal

Le Cheval noir à tête blanche (conte indien)

1985

Kara Kel At (Hint masalı)

 

 

 

 

resimyazı

La Voix des choses (recueil de textes illustré de photos de Jerry Wilson)

1987

Şeylerin Sesi ( Foto.Jerry Wilson)

 

 

 

 

öykü

Le Labyrinthe du monde. III : Quoi ? L'Éternité

1988 

Dünya Labirenti. III: Ne? Sonsuzluk

 

 

 

 

şiir

Les Trente-Trois Noms de Dieu-Le Livre d'Adresse

1988

Tanrı'nın Otuz Üç İsmi-Adres Defteri

 

 

 

 

deneme

En pèlerin et en étranger

1989

Hacı ve yabancı olarak

 

 

 

 

deneme

Le Tour de la prison

1991

Cezaevi Turu

 

 

 

 

deneme

Essais et Mémoires (Bibliothèque de la Pléiade)

1991

Makaleler ve Anılar ( Pléiade Kütüphanesi)

 

 

 

 

şiir

Écrit dans un jardin (poème illustré par Pierre Albuisson)

1992

Bir bahçede yazılmıştır'

 

 

 

 

masal

Conte bleu - Le Premier soir - Maléfice (contes)

1993

Mavi Masal

S.Dolanoğlu/ H.Yümer

İletişim

2000

83

sunuş

Poèmes à la nuit, de Rainer Maria Rilke (poésie, avec une préface de M. Yourcenar)

1994

Gece ile Şiir Arasında: Rainer Maria Rilke (Önsöz ve Çeviri)

 

 

 

 

mektup

Lettres à ses amis et quelques autres (correspondance)

1995

Arkadaşlarına ve Diğerlerine Mektuplar

 

 

 

 

söyleşi

Radioscopie de Jacques Chancel avec Marguerite Yourcenar'

1999

Jacques Chancel ile Radyo Söyleşileri

 

 

 

 

deneme

Sources II

1999

Kaynaklar II

 

 

 

 

söyleşi

Marguerite Yourcenar : Entretiens avec des Belges

1999 

Marguerite Yourcenar: Belçikalılarla Söyleşiler

 

 

 

 

söyleşi

Portrait d'une voix

2002

Bir Sesin Portresi

 

 

 

 

mektup

D'Hadrien à Zénon - Correspondance 1951-1956

2004

Hadrian'dan Zeno'ya - Yazışmalar 1951-1956

 

 

 

 

mektup

Une volonté sans fléchissement - Correspondance 1957-1960

2007

Teslim Olmayan Bir İstem- Yazışmalar 1957-1960

 

 

 

 

soruyanıt

Marguerite Yourcenar en questions

2008

Sorularınızla Marguerita Yourcenar

 

 

 

 

mektup

Persévérer dans l'être - Correspondance 1961-1963

2011

Varlıkta Ayak Direme- Yazışmalar 1961-1963