(1949, Slovenya)

Zeki Z Kırmızı, 1 Ocak 2023

YAZIM DİLİ

ÖZGÜN AD

ÖZGÜN DİLDE İLK YAYIN

TÜRKÇE AD

ÇEVİRMEN

YAYINEVİ

YAYIN YILI

SAYFA

kitap (slov.)

Bolečina razlike

1972

Ağrı Farkı

 

 

 

 

kitap (slov.)

Znak, označitelj, pismo

1976

İşaret, İşaretçi, Mektup

 

 

 

 

kitap (slov.)

Hegel in označevalec

1980

İmleyen Hegel

 

 

 

 

kitap (slov.)

Zgodovina in nezavedno

1982

Tarih ve Bilinçdışı

 

 

 

 

kitap (slov.)

Gospostvo, Vzgoja, Analiza: Zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize (Ed., Trans.)

1983

Soyluluk, Eğitim, Çözümleme: Lacan Psikanaliz Okulu Bildirileri (Yön. ve Çev.)

 

 

 

 

kitap (slov.)

Filozofija skozi psihoanalizo (Ed.)

1984

Psikanaliz Yoluyla Felsefe (Yön.)

 

 

 

 

kitap (slov.)

Birokratija i uživanje

1984

Bürokrasi ve Keyif

 

 

 

 

kitap (slov.)

Hegel in objekt authored with Mladen Dolar

1985

Hegel ve Nesne (Mladen Dolar ile)

 

 

 

 

kitap (slov.)

Problemi teorije fetišizma: Filozofija skoz psihoanalizo II. uthored with Rado Riha

1985

Fetişizm Kuramının Sorunları: Psikanaliz Yoluyla Felsefe II, (Rado Riha ile)

 

 

 

 

kitap (slov.)

Jezik, ideologija, Slovenci

1987

Dil, İdeoloji, Slovence

 

 

 

 

kitap (slov.)

Pogled s strani

1988

Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jecques Lacan'a Giriş

Tuncay Birkan

Metis

2022

248

kitap (ing.)

The Sublime Object of Ideology

1989

İdeolojinin Yüce Nesnesi

Tuncay Birkan

Metis

2020

256

kitap (slov.)

Druga smrt Josipa Broza Tita

1989

Joseph Broz Tito'nun İkinci Ölümü

 

 

 

 

kitap (slov.)

Beseda, dejanje svoboda: Filozofija skoz psihoanalizo V. ("Roberto Rosellini: death, freedom, suicide"

1990

Sözcük, Özgürlük Eylemi: Psikanaliz yoluyla felsefe V." Roberto Rosellini:Ölüm, Özgürlük, İntihar "

 

 

 

 

ortak kitap

Beyond Discourse Analysis a part in Ernesto Laclau's New Reflections on the Revolution of Our Time

1990

Söylem Çözümlemesinin Ötesinde (Ernesto Laclau 'nun Bizim Zamanın Devrimi Yeni Düşünceler'inin bir bölümü)

 

 

 

 

kitap (ing.)

Looking Awry

1991

Kötü Görünüyor

 

 

 

 

kitap (ing.)

For They Know Not What They Do

1991

Ne Yaptıklarını Bilmediklerinden

 

 

 

 

kitap (slov.)

Hitchcock II. (slovene text titled Dans ses yeux insolents je vois ma perte écrite)

1991

Hitchcock II. (Slovence metinde başlık: Aşağılayıcı Bakışında Yazılı Yitişimi Görüyorum)

 

 

 

 

kitap (ing.)

Enjoy Your Symptom!

1992

Belirtinizin (Semptom) Keyfini Çıkarın!

 

 

 

 

kitap (ing.)

Tarrying with the Negative

1993

Olumsuzla Oyalanma

Hakan Gür

İmge

2011

448

kitap (slov.)

Filozofija skoz psihoanalizo VII. ("Cogito as Sexual Difference David Lynch as a pre-raphaelite")

1993

Psikanaliz Yoluyla Felsefe VII. (" Cinsel Farklılık Olarak Cogito Raphael Öncesi Olarak David Lynch ")

 

 

 

 

ortak kitap

Everything You Always Wanted to Know About Lacan... But Were Afraid to Ask Hitchcock (Ed.)

1993

Lacan Hakkında Hep Bilmeyi İstediğiniz ama Hitchcock'a Sormaya Korktuğunuz Şey (Yön.)

Buru Erdoğan

Agora

2012

304

video

Laibach: A Film From Slovenia

1993

Laibach: Slovenya'dan Bir Film

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Metastases of Enjoyment

1994

Zevk Metastazı

 

 

 

 

kitap (slov.)

Problemi: Eseji 4-5 (Film vpričo "vsesplošne težnje po ponižanju v ljubezenskem življenju")

1994

Sorunlar: Denemeler 4-5 ("Bir aşk hayatında evrensel aşağılanma eğilimi" nin Ardından Film)

 

 

 

 

ortak kitap

Mapping İdeology

1994

İdeolojiyi Haritalamak (Giriş yazısı)

Sibel Kibar

Dipnot

2013

494

kitap (ing.)

The Indivisible Remainder: Essays on Schelling and Related Matters

1996

Bölünemez Kalan: Schelling ve İlgili Konularla İlgili Denemeler

 

 

 

 

kitap (slov.)

Slovenska smer

1996

Slovenya Yönü

 

 

 

 

video

Predictions of Fire

1996

Ateşin Öngörüleri

 

 

 

 

video

Liebe Dein Symptom wie Dich selbst!

1996

Kendini Oluğun Gibi Sev Belirtisi (Semptom)

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Plague of Fantasies

1997

Düşemlerin Vebası

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Abyss of Freedom

1997

Özgürlük Uçurumu

 

 

 

 

kitap (slov.)

Argument za strpnost (Robert Schumann or romantic antihumanism)

1997

Hoşgörü Argümanı (Robert Schumann veya Romantik Antihumanizm)

 

 

 

 

kitap (slov.)

Alain Badiou, Sveti Pavel: Utemeljitev Univerzalnosti (afterword Alain Badiou as a Reader of Saint Paul)

1998

Alain Badiou, St.Paul: Evrensellik İçin Gerekçe

 

 

 

 

ortak kitap

Cogito and the Unconscious: Sic 2

1998

Cogito ve Bilinçdışı: Sic 2

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Ticklish Subject

1999

Gıdıklanan Özne: Politik Ontolojinin Yok Merkezi

Şamil Can

Epos

2005

476

kitap (ing.)

The Fragile Absolute: Or, Why is the Christian Legacy Worth Fighting For?

2000

Kırılgan Saltık: Ya da Neden Hıristiyan Kalıtı Savaşmaya Değer?

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Art of the Ridiculous Sublime: On David Lynch's Lost Highway

2000

David Lynch ya da Gülünç Yücenin Sanatı

Sabri Gürses

Encore

2014

88

kitap (slov.)

Krhki absolut: Enajst tez o krščanstvu in marksizmu danes

2000

Kırılgan Saltık: Günümüzde Hıristiyanlık ve Marksizm Üzerine On Tez

 

 

 

 

ortak kitap

Contingency, Hegemony, Universality authored with Judith Butler and Ernesto Laclau

2000

Olumsallık, Hegemonya, Evrensellik (Judith Butler ve Ernesto Laclau ile)

Ahmet Fethi

Hil

2009

363

kitap (ing.)

Repeating Lenin

2001

Yeniden Lenin

Cumhur Atay

Otonom

2011

383

kitap (ing.)

Opera's Second Death

2001

Opera'nın İkinci Ölümü

 

 

 

 

kitap (ing.)

On Belief

2001

İnanç Üzerine

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Fright of Real Tears

2001

Gerçek Gözyaşları Korkusu

 

 

 

 

kitap (ing.)

Did Somebody Say Totalitarianism?

2001

Biri Totalitarizm mi Dedi?

Halil Nalçaoğlu

Epos

2006

256

kitap (slov.)

Strah pred pravimi solzami: Krzysztof Kieslowski in šiv

2001

Kieslowski ve Maddeci Teoloji

Sabri Gürses

Encore

2008

111

ortak kitap

The Fright of Real Tears: Krzystof Kieslowski between Theory and Post-Theory

2001

Kieslowski ve Maddeci Teoloji

Sabri Gürses

Encore

2008

111

kitap (ing.)

Revolution at the Gates: Žižek on Lenin, the 1917 Writings

2002

Lenin Üzerine

Nilgün Aras

Encore

2004

150

kitap (ing.)

Welcome to the Desert of the Real

2002

Gerçek Çölüne Hoş Geldiniz

 

 

 

 

seçki

 

2002

Kırılgan Temas

Tuncay Birkan

Metis

2019

312

kitap (ing.)

The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity

2003

Kukla ve Cüce: Hıristiyanlığın Sapkın Çekirdeği

 

 

 

 

kitap (ing.)

Organs Without Bodies

2003

Bedensiz Organlar

Umut Yener Kaya

MonoKL

2014

304

kitap (ing.)

Organs Without Bodies

2003

Sanat: Konuşan Kafalar

Mine Yıldırım

Encore

2014

152

kitap (slov.)

Kuga Fantazem

2003

Düşlemlerin Vebası

 

 

 

 

kitap (ing.)

Iraq: The Borrowed Kettle

2004

Ödünç Alınan Irak Çaydanlığı

Mehmet Öznur

Encore

2004

159

kitap (slov.)

Paralaksa: za politični suspenz etičnega

2004

Paralaks: Etik Kuralların Siyasi Olarak Askıya Alınması İçin

Sabri Gürses

Encore

2014

438

ortak kitap

Conversations with Žižek with Glyn Daly

2004

Žižek ile Konuşmalar (Glyn Daly ile)

 

 

 

 

video

The Reality of the Virtual

2004

Sanalın Gerçekliği

 

 

 

 

kitap (ing.)

Interrogating the Real

2005

Gerçek Sorgulama

 

 

 

 

kitap (slov.)

Kako biti nihče

2005

Nasıl Kimse Olamaz

 

 

 

 

ortak kitap

On Eggs and Omelets Foreword to: Marxism and the Call of the Future: Conversations on Ethics, History, and Politics

2005

Yumurta ve Omlet Üzerine (Marksizm ve Geleceğin Çağrısı: Etik, Tarih ve Politika Üzerine Konuşmalar Önsözü)

 

 

 

 

video

Žižek!

2005

Žižek!

 

 

 

 

kitap (ing.)

How to Read Lacan

2006

Lacan’ı Nasıl Okumalıyız?

Misli Baydoğan 

Runik Kitap 

2021 

128 

kitap (ing.)

How to Read Lacan

2006

Lacan Nasıl Okunur

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Parallax View

2006

Paralaks

Sabri Gürses

Encore

2014

438

kitap (ing.)

Lacan: The Silent Partners (Ed.)

2006

Lacan: Sessiz Ortaklar (Yön.)

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Universal Exception

2006

Evrensel İstisna: Radikal Siyaset Okumaları

 Barış Engin Aksoy

MonoKL 

2021 

416 

ortak kitap

Neighbors and Other Monsters in The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology

2006

Komşular ve Komşular Arasındaki Canavarlar: Siyasi İlahiyat Üzerine Üç Sorgu

 

 

 

 

belgesel

The Pervert's Guide to Cinema

2006

Pervert'in Sinema İçin Pervert El Kitabı

 

 

 

 

video

Alien, Marx & Co. - Slavoj Žižek, Ein Porträt

2006

Alien, Marx & Co. - Slavoj Žižek, Bir Portre

 

 

 

 

video

The Possibility of Hope

2006

Umut Olasılığı

 

 

 

 

kitap (isp.)

En defensa de la intolerancia

2007

Hoşgörüsüzlüğü Savunmak İçin

 

 

 

 

ortak kitap

On Practice and Contradiction Selected texts of Mao Zedong with introduction by Žižek

2007

Uygulama ve Çelişki Üzerine: Mao Zedong'un seçilmiş metinleri (Žižek'in tanıtımı ile)

 

 

 

 

ortak kitap

Terrorism and Communism Selected texts of Leon Trotsky with introduction by Žižek

2007

Terörizm ve Komünizm; Troçki'den Seçilmiş metinler, Zizek Sunumuyla

 

 

 

 

ortak kitap

Virtue and Terror Selected texts of Robespierre with introduction by Žižek

2007

Erdem ve Terör; Robespierre Metinleri (Žižek sunumu)

 

 

 

 

kitap (ing.)

Violence: Six Sideways Reflections (Big Ideas/Small Books)

2008

Şiddet: Altı Yan Düşünce

Ahmet Ergenç

Encore

2018

210

kitap (ing.)

In Defense of Lost Causes

2008

Kaybedilmiş Davaların Savunusu Adına

Cenk Özdağ

Epos

2017

508

kitap (ing.)

In Defense of Lost Causes

2008

Stalinizm ya da Stalin İnsanın İnsanlığını Nsıl Kurtardı?

Sabri Gürses

Encore

2008

95

kitap (hırv.)

Pervertitov vodič kroz film ("The Pervert's Guide to Cinema", collected essays on cinema)

2008

2008 Pervert Film Kılavuzu ("Sapık Sinema Kılavuzu", sinema üzerine makaleler)

 

 

 

 

kitap (ing.)

First As Tragedy, Then As Farce

2009

Önce Trajedi, Sonra Komedi

Mehmet Öznur

Encore

2009

91

ortak kitap

Mythology, Madness and Laughter: Subjectivity in German Idealism with Markus Gabriel

2009

Mitoloji, Delilik ve Kahkaha: Alman İdealizminde Öznellik

 

 

 

 

ortak kitap

The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? with Creston Davis and John Milbank

2009

Mesih' Garabeti: Paradoks mu Diyalektik mi? (Creston Davis ve John Milbank ile)

Selda Sayman

Ayrıntı

2016

416

video

Terror! Robespierre and the French Revolution

2009

Terör! Robespierre ve Fransız Devrimi

 

 

 

 

video

Examined Life

2009

İncelenen Yaşam

 

 

 

 

kitap (ing.)

Living in the End Times

2010

Ahir Zamanlarda Yaşarken

Erkal Ünal

Metis

2021

592

kitap (slov.)

Badiou & Žižek: Hvalnica Ljubezni (Love and Terror)

2010

Badiou & Zizek: Aşk ve Terör

 

 

 

 

kitap (slov.)

Problemi 4-5, (K definiciji komunistične kulture)

2010

Sorunlar 4-5, (Komünist Kültür Tanımına Doğru)

 

 

 

 

ortak kitap

Philosophy in the Present with Alain Badiou

2010

Felsefe ve Güncellik: Bir Tartışma (Alain Badiou ile)

Özgür Aktok

Encore

2009

111

ortak kitap

Paul's New Moment: Continental Philosophy and the Future of Christian Theology with Creston Davis and John Milbank

2010

Paul'un Yeni Anı: Kıta Felsefesi ve Hristiyan Teolojisinin Geleceği (Creston Davis ve John Milbank ile)

 

 

 

 

ortak kitap

The Idea of Communism Texts from "The Idea of Communism" conference, 2009. edited by Žižek and Costas Douzinas

2010

Komünizm Düşüncesi "Komünizm Düşüncesi" konferans Metinleri (2009), Düz. Slavoj Zižek ve Costas Douzinas

 

 

 

 

kitap (slov.)

Začeti od začetka (edited by Peter Klepec)

2011

Baştan Başlamak İçin (Peter Klepec tarafından düzenlendi)

 

 

 

 

ortak kitap

Hegel and the Infinite: Religion, Politics, and Dialectic edited by Clayton Crockett, Slavoj Žižek, Creston Davis.

2011

Hegel ve Sonsuz: Din, Politika ve Diyalektik (Düz. Clayton Crockett, Slavoj žižek, Creston Davis)

 

 

 

 

ortak kitap

What Does a Jew Want?

2011

Bir Yahudi Ne İster? (Badiou, Butler ile)

B. Turah/ Ö. Tuna

Encore

2009

143

video

Marx Reloaded

2011

Marx Yeniden Yüklendi

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Year of Dreaming Dangerously

2012

Tehlikeli Rüyalar Görme Yılı

M. Öznur/ B. Özkul

Encore

2013

175

kitap (ing.)

Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism

2012

Hiçten Az: Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi

Erkal Ünal

Encore

2015

1048

ortak kitap

God in Pain: Inversions of Apocalypse (with Boris Gunjević

2012

Acı Çeken Tanrı: Kıyameti Tersyüz Etmek (Boris Gunjević ile)

Arda Çiltepe

Sel

2013

236

ortak kitap

God in Pain: Inversions of Apocalypse (with Boris Gunjević

2012

Kıyametin Versiyonları

Mehmet Budak

Encore

2012

79

belgesel

The Pervert's Guide to Ideology

2012

İdeoloji İçin Pervert El Kitabı

 

 

 

 

kitap (ing.)

Demanding the Impossible

2013

İmkansızı İstemek

Can Semercioğlu

Doğu

2014

176

ortak kitap

From Myth To Symptom: the Case of Kosovo with Agon Hamza

2013

Mitten Semptoma: Kosova Örneği (Agon Hamza ile)

 

 

 

 

ortak kitap

What Does Europe Want? - The Union and its Discontents with Srećko Horvat

2013

Avrupa Ne İstiyor? - Birlik ve Hoşnutsuzlukları (Srećko Horvat ile)

 

 

 

 

ortak kitap

The Idea of Communism 2: The New York Conference (Ed.)

2013

Komünizm Düşüncesi 2: New York Konferansı (Yön.)

Arda Çiltepe, vd.

Metis

2015

248

kitap (ing.)

Absolute Recoil: Towards a New Foundation of Dialectical Materialism

2014

Mutlak Geri Tepme: yeni Bir Diyalektik Materyalizm Temeline Doğru

Barış Engin Aksoy

Encore

2020

416

kitap (ing.)

Absolute Recoil: Towards a New Foundation of Dialectical Materialism

2014

Kırılgan Mutlak

Mehmet Öznur

Encore

2003

199

kitap (ing.)

Event: A Philosophical Journey Through a Concept

2014

Etkinlik: Kavram Üzerinden Felsefi Bir Yolculuk

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Most Sublime Hysteric: Hegel with Lacan

2014

En Yüce Histerik: Lacan'la Hegel

 

 

 

 

kitap (ing.)

Žižek's Jokes: (Did you hear the one about Hegel and negation?)

2014

Hegel ve Freud: Olumsuzlamadan Dürtüye

Erkal Ünal

Encore

2020

120

ortak kitap

Comradely Greetings: The Prison Letters of Nadya and Slavoj ith Nadya Tolokonnikova

2014

Sıradışı Selamlaşmalar: Nadya ve Slavoj Cezaevi Mektupları (Nadya Tolokonnikova ile)

 

 

 

 

kitap (ing.)

Trouble in Paradise: From the End of History to the End of Capitalism

2015

Cennette Bela

 Onur Gayretli

 MonoKL

 2022

240 

kitap (ing.)

Antigone

2016

Antigone'nin Üç Yaşamı

Erkal Ünal

Encore

2016

80

kitap (ing.)

Disparities

2016

Ayrıtlar

 

 

 

 

kitap (ing.)

Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbours: Against the Double Blackmail

2016

Mülteciler, Terör ve Komşularla İlgili Diğer Sorunlar: Çifte Şantaja Karşı

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Wagnerian Sublime: Four Lacanian Readings of Classic Operas

2016

Wagneryan Yücelik: Klasik Operaların Dört Lacancı Okuması

 

 

 

 

kitap (ing.)

Incontinence of the Void: Economico-Philosophical Spandrels

2017

Kendini Tutamayan Boşluk: İktisadi Felsefi Köşelikler

Barış Engin Aksoy

Metis

2019

416

kitap (ing.)

Lenin 2017 (Republished 2018 as The Day After the Revolution)

2017

Lenin 2017 (2018'de Devrimden Sonraki Gün Olarak Yeniden Yayınlandı)

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting Dangerously

2017

Umutsuz Olma Cesareti: Tehlikeli Hareketlerle Geçen Bir Yılın Güncesi

Ilgın Yıldız

 Eksik Parça

2021 

384 

kitap (ing.)

Like a Thief in Broad Daylight: Power in the Era of Post-Humanity

2018

Güpegündüz Bir Hırsız Gibi: İnsan Sonrası Kapitalizm Çağında İktidar

 Ilgın Yıldız

Eksik Parça 

2021 

288 

ortak kitap

Reading Marx with Frank Ruda and Agon Hamza

2018

Marx Okumak Frank Ruda ve Agon Hamza ile)

 Barış Engin Aksoy

Kolektif

2021 

176 

kitap (ing.)

Sex and the Failed Absolute

2019

Seks ve Erksiz Saltık

 

 

 

 

kitap (ing.)

The Relevance of the Communist Manifesto

2019

Komünist Manifesto'nun İlgi Düzeyi

 

 

 

 

ortak kitap

Subject Lessons: Hegel, Lacan, and the Future of Materialism edited by Russell Sbriglia and Slavoj Žižek

2020

Konu Dersleri: Hegel, Lacan ve Materyalizmin Geleceği Düz. Russell Sbriglia ve Slavoj Žižek

 

 

 

 

kitap (ing.)

A Left that Dares to Speak Its Name: 34 Untimely Interventions

2020

Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol

Önder Kulak

Ayrıntı

2021

304

kitap (ing.)

Hegel and a Wired Brain

2020

Hegel ve bağlı Beyin

Mehmet Öznur

Encore

2021

296

kitap (ing.)

Pandemic !: COVID 19 Shakes the World

2020

 

 

 

 

 

kitap (ing.)

Pandemic 2!: Chronicles of a Time Lost

2020

 

 

 

 

 

kitap (ing.)

Where is the Rift: Marx, Lacan, Capitalism and, Ecology?

2020

Çatlak Nerede? Marx, Lacan, Kapitalizm ve Ekoloji

İrem Taşçıoğlu

Encore

2022

144

kitap ed.)

Subject Lessons: Hegel, Lacan, and the Future of Materialism with Russell Sbriglia

2021

 

 

 

 

 

söyleşi

Zaten Yoktular (Oğuz İnel söyleşisi)

2021

Zaten Yoktular

Oğuz İnel

Metis

2021

62

kitap (slov.)

Problemi 7-8

2021

Sorunlar 7-8

 

 

 

 

kitap (ing.)

Heaven in Disorder

2021

Cennette Bela

Onur Gayretli

MonoKL

2022

240

kitap (ing.)

Surplus-Enjoyment: A Guide For The Non-Perplexed

2022

Artı-keyif: Şaşkın Olmayanlar İçin Bir kılavuz

 

 

 

 

kitap (ed.)

Š/Ž | A European Manifesto

2022

S/Z. Avrupa Bildirgesi